Menu Close

PSICHOAKTYVIOS MEDŽIAGOS IR VAIKAI – KAIP NEPASIMESTI?

Tėvų ar globėjų vaidmuo vienas svarbiausių paauglio gyvenime, galintis turėti didelę įtaką vaiko  atsakomybėms, kurios paskiriamos vaikams. Iššūkiai, su kuriais susiduria paaugliai yra įvairūs. Psichoaktyviąsias medžiagas jaunuoliai gali pradėti vartoti įtakojami įvairių priežasčių – kad  įveiktų savo kompleksus, atsipalaiduotų ir jaustųsi pasitikintys savimi, kad atitiktų socialinius standartus, norėdami pritapti prie bendraamžių, kad nesijaustų atskirti ir pan. Atsižvelgiant į tai, labai svarbus tėvų bendravimas su savo paaugliu kuriant tarpusavio santykius, emocinį ryšį.

Įgyvendinant Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programą ir siekiant tėvų įsitraukimo į narkotinių medžiagų prevenciją, šiais metais aštuntų klasių mokinių tėveliai buvo pakviesti į susitikimą su  Jonavos visuomenės sveikatos biuro jaunimo koordinacinio centro specialistais „Psichoaktyvios medžiagos ir vaikai – kaip nepasimesti?“. Remiantis ESPAD tyrimo duomenimis, tėveliai buvo supažindinti su paauglių narkotinių medžiagų vartojimo elgsenos ypatumais. Pateikta informacija apie bendravimo su savo paaugliu svarbą, parengta informacinė – pagalbinė medžiaga tėvams „Pasiruošimas pokalbiui. Galima jo struktūra“. Išdalinti narkotinių medžiagų pėdsakų aptikimo paviršiuose testai (neįrodantys vartojimo fakto, tačiau rodantis ar ant daiktų paviršių yra narkotinių medžiagų pėdsakų). Šį testą atliekant kartu su savo paaugliu – puiki galimybė tėvams pradėti pokalbį ir išgirsti apie vaiko turimas žinias, patirtį, nuomonę, išgyvenamas emocijas ir jausmus. Be abejo, tėvų įvardijamos vertybės, nuostatos psichoaktyviųjų medžiagų klausimais ypatingai svarbios formuojant paauglio pasaulėžiūrą. Susitikimo pabaigoje specialistai nurodė kokią pagalbą ir kur tėvai gali gauti susidūrus su paauglių psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ar vartojimo klausimais.

Naudinga informacija:

  • Jonavos Jaunimo koordinacinis centras. Teikiama nemokama psichologinė pagalba, atvejo vadyba 14-29 m. jaunuoliams, jų tėvams, globėjams sprendžiant jauno žmogaus problemą.
  • Ankstyvosios intervencijos programa. Pagalba eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jaunuoliams 14-21 m. siekiant paskatinti juos nevartoti.
  • Mokymosi portalas tėvams „Ką veikia vaikai?“ Tai unikalus ir patogus internetinis portalas, sukurtas specialiai tėvams, siekiant padėti jiems geriau suprasti savo vaikus, stiprinti tarpusavio ryšį bei suteikti reikalingų žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas bei jų vartojimą. Šiame portale tėvai gali rasti daug aktualių faktų, naudingų patarimų, užduočių, testų bei video medžiagos, įgyti naudingų žinių kaip efektyviau bendrauti su vaikais.
  • Mobilios emocinės savipagalbos programėlė„Pagalba Sau“– inovatyvi universalios psichikos sveikatos problemų prevencijos priemonė, kuri buvo sukurta remiantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis bei mokslinių tyrimų išvadomis.

 

Skip to content