Menu Close

Profesijų ir veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai ir mokymo periodiškumas

Profesijų (veiklos srities) kodai Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas/mokymo trukmė

(akademinėmis valandomis)

Mokymo periodiškumas Paslaugos kaina/ eurais
007, 008, 009, 010, 011, 013, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa HB/2 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 5,00
007 Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas H1/ 6 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 9,00
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas H2/ 6 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 9,00
009 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai H3/ 6 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 9,00
010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai H4/ 6 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 9,00
011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai H5/ 6 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 9,00
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai H6/ 6 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 9,00
017 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus H1/ 6 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 9,00
020 Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais)
Pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys HBB/2 val. Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai 5,00
Netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai HBB/2 val. Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai 5,00
Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai H10/ 6 val. Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai 9,00
021 Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra H11/ 6 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 9,00

Pastaba. Kokiai veiklos sričiai konkrečių profesijų ir pareigybių darbuotojus priskirti, sprendžia darbdavys, konsultuodamasis su jį kontroliuojančia  organizacija

Mokymų organizavimas

Grupiniai mokymai vykdomi pagal įstaigų ir organizacijų pateiktas paraiškas, kreiptis el.p. ruta.pugaciauskiene@jonavavsb.lt. tel. 8 684 13389.

Individualių mokymų datas derinkite tel. 8684 13389.

 

Apmokėjimas

Privalomojo sveikatos mokymo kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu  Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ .

Pastaba.  Kai įstaiga dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kiekį, įstaigos vadovo sprendimu gali būti taikoma iki 20 procentų nuolaida. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas  Nr. V-712, 2015-06-08.

Informacija atnaujinta: 2022 m. kovo 2 d.

 

Skip to content