Menu Close

Pranešėjų apsauga

Aktualūs teisės aktai:

Biure veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Biuru sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Biure, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. Tiesiogiai atvykęs pas kompetentingą subjektą adresu Chemikų g. 136, Jonava;
  2. Užpildžius patvirtintos formos pranešimą atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu neringa.bosaityte@jonavavsb.lt ar leonarda.savickiene@jonavavsb.lt;
  3. Atsiųsti pranešimą paštu adresu Chemikų g. 136, Jonava. Siunčiant pranešimą paštu, po Biuro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Pranešimo apie pažeidimą formą (spausti čia).

Skip to content