Menu Close

Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros vykdymas.


Pagalba mokiniams ugdant ir stiprinant jų sveikatą.


Ligų ir traumų profilaktikos prevencija, pirmosios medicinos pagalbos teikimas.


Sveikatos stiprinimo renginių (paskaitų, pokalbių, diskusijų, viktorinų, konkursų, akcijų ir kt.)  organizavimas.


Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.


Konsultacijų teikimas: mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).


Aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.


Dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Skip to content