Menu Close

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

KAS TAI? Socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

KAM SKIRTA? Eksperimentuojantiems arba nereguliariai alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) vartojantiems 12-18 metų amžiaus jaunuoliams.

KUO IŠSKIRTINĖ? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris, interaktyvūs metodai, atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuoti pokyčiams.

KUO SIEKIAMA? Ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

KOKIA TRUKMĖ? Trunka iki 10 val., kuriuos apima: pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai grupėje, baigiamasis pokalbis.

KAS VYKDO? Jonavos švietimo pagalbos tarnyba ir Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.

KADA VYKDO? Kai surenkama ne mažesnė nei 4 jaunuolių grupė. Dalyvavimas gali būti savanoriškas ar įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Baigusiems Programą įteikiami dalyvio pažymėjimai.

 

REGISTRACIJA:

Per nuorodą spausti čia.

El. p. danute.kacegaviciene@jonavavsb.lt

Tel. +370 672 91761, (8 349) 31 064.

Veikla organizuojama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39 ,,Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”. 

Skip to content