Menu Close

DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMAS

Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų tikslas –  didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Užsiėmimų metu psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda perteiks žinias ir padės formuoti praktinius įgūdžius šiomis temomis:

– Psichikos sveikatos samprata. Pagrindiniai psichikos sveikatos rizikos veiksniai ir jų priežastys. Pagrindiniai psichikos ir elgesio sutrikimai. Psichikos sveikatos pagalba: kaip galima padėti sau ir kolegai, patiriančiam psichikos sveikatos sunkumų.

– Psichosocialiniai profesinės rizikos veiksniai: darbo sąlygos, darbo reikalavimai, darbo organizavimas, darbo turinys, darbuotojų tarpusavio santykiai ir (ar) santykiai su darbdaviu ir (ar) trečiaisiais asmenimis. Šių veiksnių poveikis darbuotojo psichikos sveikatai, būdai ir patarimai, kaip didinti darbuotojų atsparumą šiems veiksniams.

– Stresas darbe: požymiai, priežastys, žala ir jo įveika, prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas.

– Profesinis perdegimas: požymiai, priežastys, žala ir jo įveika, prevencija.

– Pasirinkta kita darbdaviui aktuali tematika.

Bendra mokymų trukmė – ne mažiau kaip 32 val. Didžiausias mokymų dalyvių grupės skaičius  – 20 asmenų.
Po mokymų mokymuose dalyvavusiems darbuotojams išduodami pažymėjimai.
Dalyvavimas nemokamas!

Išsamesnė informacija:
Tel.: +370 672 91761, (8 349) 31 064,
El. p.: danute.kacegaviciene@jonavavsb.lt

Veikla organizuojama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590 “Dėl Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 

MOKYKLŲ BENDRUOMENĖS GEBĖJIMŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMAS

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Programa skirta mokyklų bendruomenių nariams: mokytojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, psichologams, psichologų asistentams, logopedams, tiflopedagogams, surdopedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos administracijos darbuotojams.

Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose.

Mokymai vykdomi iki 8-12 darbuotojų grupei.

Išsamesnė informacija:
Tel.: +370 672 91761, (8 349) 31 064,
El. p.: danute.kacegaviciene@jonavavsb.lt

Mokymai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-523 „Dėl Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Skip to content