Menu Close

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

KAS TAI? Socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

KAM SKIRTA? Eksperimentuojantiems arba nereguliariai alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) vartojantiems 12-18 metų amžiaus jaunuoliams.

KUO IŠSKIRTINĖ? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris, interaktyvūs metodai, atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuoti pokyčiams.

KUO SIEKIAMA? Ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

KOKIA TRUKMĖ? Trunka iki 10 val., kuriuos apima: pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai grupėje, baigiamasis pokalbis.

KAS VYKDO? Jonavos švietimo pagalbos tarnyba ir Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.

KADA VYKDO? Kai surenkama ne mažesnė nei 4 jaunuolių grupė. Dalyvavimas gali būti savanoriškas ar įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Baigusiems Programą įteikiami dalyvio pažymėjimai.

 

REGISTRACIJA:

Per nuorodą spausti čia.

El. p. danute.kacegaviciene@jonavavsb.lt

Tel. +370 672 91761, (8 349) 31 064.

Veikla organizuojama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39 ,,Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”. 

{joomplucat:306 limit=4|columns=1}{joomplucat:306 limit=4}{joomplucat:306 limit=4}

Kas tai? Ankstyvosios intervencijos programa – tai planingų ir sistemingų priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jauniems asmenimis. Šia programa siekiama ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

Kas organizuoja ir veda šią programą Jonavos rajone? Šios programos užsiėmimus organizuoja ir veda Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro bei Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai baigę teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą mokymo programą.

Kam ji skirta ir kas joje gali dalyvauti? Jaunuoliams nuo 14 iki 21 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi.

Kas vyksta šios programos metu? Programą sudaro: pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai ir baigiamasis pokalbis. Praktinių užsiėmimų trukmė ir skaičius skirstomi atsižvelgiant į grupės dydį, poreikius bei kitas svarbias aplinkybes. Dalyvavimas nepertraukiamas ir registruojamas. Asmenims, dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti šią programą, gaunant individualią konsultaciją. Asmenims, dalyvavusiems trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti dalyvavimą programoje su vėliau sudaroma grupe. Programos pabaigoje išduodami pažymėjimai.

Kodėl jaunuoliams verta rinktis šią programą?

Užsiėmimų metu, jaunuoliai ne tik atliks įvairius pratimus, bet kartu ir įgaus daugiau žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas;

Jaunuoliai daugiau sužinos apie priklausomybių vystymąsi, pagrindinius veiksnius bei aspektus;

Jaunuoliai bus supažindinti su rizikos bei apsauginiais psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo veiksniais;

Jaunuoliai gaus praktinių patarimų, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir esant poreikiui, bus suteiktos tolimesnės pagalbos galimybės.

Kaip jaunuoliams patekti į programą? Dalyvių registraciją vykdo Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuras. Kontaktiniai duomenys:

El. paštu: info@jonavavsb.lt

Tel. nr. (8 349) 31064

Mob. 8 672 91761

Atkreipiame dėmesį – dalyvavimas nemokamas ir konfidencialus!

Skip to content