Menu Close

Turėtų būti užtikrinamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumas

Nors yra sukurta psichikos sveikatos priežiūros infrastruktūra,  tačiau atskiros  paslaugų teikėjų grandys per mažai bendradarbiauja. Dėl šios priežasties psichikos sveikatos sutrikimų turintiems pacientams sunkiau gauti kokybiškas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, nėra užtikrinamas šių paslaugų tęstinumas. Tokią išvadą padarė Šiaulių teritorinė ligonių kasa savo veiklos zonoje išanalizavusi ir įvertinusi psichikos sveikatos priežiūros įstaigų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

​Šiaulių TLK direktorius Remigijus Mažeika. Šiaulių TLK nuotr. 

 

Šiaulių TLK organizuotoje psichikos sveikatos centruose (PSC) dirbančių medicinos psichologų, socialinių darbuotojų ir slaugytojų apklausoje – diskusijoje paaiškėjo, kad pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos iš ligoninių negauna informacijos apie pacientus, gydytus dėl  psichikos sutrikimų ar bandžiusius nusižudyti.

Išanalizavusi atsitiktinai atrinktus ligos istorijų duomenis, Šiaulių TLK nustatė, kad psichologas nekonsultavo  nė vieno stacionare nuo priklausomybės ligų gydyto asmens, socialinis darbuotojas paslaugas teikė tik ketvirtadaliui pacientų, o užimtumo terapija buvo taikyta vienam pacientui. Konstatuota, kad pagalba nuo alkoholio priklausomiems asmenims stacionare apsiribojo medikamentiniu gydymu, nebuvo užtikrinamas gydymo tęstinumas, menkai teikta psichologinė, socialinė pagalba.

​Nustatyta, kad nesant medicinos psichologų ir socialinių darbuotojų teikiamų paslaugų apskaitos, sudėtinga įvertinti jų atliekamo darbo apimtis ir teikiamų paslaugų pokyčius.

Nors daugėja psichologų etatų, didėja dienos stacionaruose besigydančių pacientų skaičius, auga pirminės psichikos sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų rodikliai, tačiau paslaugų tęstinumui, tinkamumui, kokybei ir veiksmingumui užtikrinti būtina, kad visos suinteresuotos šalys bendradarbiautų, turėtų grįžtamąjį ryšį.

„Tik dirbdami kartu, kaip vieninga komanda, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai gali pasiekti reikšmingų rezultatų. Juk psichikos sveikata ir gerovė yra ypač svarbi asmens, šeimos ir visuomenės gyvenimo kokybei bei produktyvumui”, – tvirtina Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktorius Remigijus Mažeika.   

Šiaulių TLK nurodymu nuo 2016 m. paskutinio ketvirčio Šiaulių apskrities psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai tarpusavyje pradėjo keistis informacija. Duomenys apie medicinos psichologų ir socialinių darbuotojų pacientams suteiktas paslaugas pradėti fiksuoti informacinėje sistemoje, vedama jų apskaita.

Kontaktai žiniasklaidai:

Irena Budrienė

Šiaulių teritorinės ligonių kasos

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 41) 596 135 El. paštas: irena.budrienė@vlk.lt

 

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888

Skip to content