Menu Close

Susitikimas su Kauno darbo biržos specialistais

Rugsėjo pabaigoje įvyko Kauno teritorinės ligonių kasos (TLK) atstovų susitikimas su Kauno teritorinės darbo biržos specialistais, dirbančiais Kauno miesto ir rajono, Raseinių, Kėdainių, Prienų, Jonavos skyriuose.

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė pristatė pranešimą  tema „Privalomasis sveikatos draudimas“, parengtą pagal Kauno teritorinės darbo biržos specialistų pateiktus klausimus. Susitikimo metu buvo aptarti moksleivių ir studentų, žmonių, besiverčiančių žemės ūkio veikla, taip pat vykdančių individualią veiklą, kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse dirbančių sezoninį darbą, sugrįžusių gyventi į Lietuvą sveikatos draudimo klausimai, paminėta, kokia tvarka teikiamos gydymo paslaugos privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) neapdraustiems asmenims.

Moksleivių, studentų draudimas

Pranešėja pažymėjo, kad moksleiviai, besimokantys pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas, studentai, studijuojantys Lietuvos ar ES šalių narių aukštosiose mokyklose pagal dienines studijų programas, draudžiami PSD valstybės lėšomis.

„Nuo 2015 m. balandžio mėn. įsigaliojo Sveikatos draudimo įstatymo pataisa, kad suaugusieji, besimokantys pagal suaugusių ugdymo programą, nėra draudžiami valstybės lėšomis. Pavyzdžiui, devyniolikmetis mokosi pagal bendrojo lavinimo programą –jis draudžiamas PSD valstybės lėšomis. Tačiau devyniolikmetis, kuris mokosi pagal suaugusių ugdymo programą, PSD valstybės lėšomis apdraustas nebus, – pažymėjo Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Valinskaitė-Barščevičienė. – PSD laikotarpiai nustatomi automatiškai pagal pilnamečių asmenų mokinio / studento statuso įgijimo ir jo netekimo datas“.

Užsieniečiai turi deklaruoti gyvenamąją vietą

PSD draudžiami piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje. Užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga mūsų šalyje, sveikatos draudimo atžvilgiu turi visas teises ir pareigas, kaip ir kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje.

ES šalių gyventojai, atvykę gyventi į Lietuvą, pagal ES reglamentus turi būti draudžiami PSD, jeigu jie gyvena Lietuvoje ir neapdrausti sveikatos draudimu kitoje ES šalyje narėje. Gyvenamosios vietos deklaravimui reikalinga turėti pažymą (leidimą), suteikiančią teisę šalyje gyventi nuolat ar laikinai.

 Ūkininkų draudimas

Kalbėdama apie asmenis, besiverčiančius individualia žemės ūkio veikla, Kauno TLK atstovė pažymėjo, kad ūkininkas draudžiamas PSD, kai nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDV). „Išsamia informacija apie asmenis, turinčius ūkininkų statusą, žemės ūkio ar ūkio valdos dydžius, disponuoja PSD įmokų administratorius SODRA. Nuo šių duomenų priklauso, ar asmuo turi / gali mokėti įmokas kaip ūkininkas, ir kokio dydžio įmokas jis privalo mokėti. Taigi, ūkininkams dėl PSD įmokų mokėjimo tvarkos tikslingiausia kreiptis į SODRĄ, o ligonių kasa galėtų suteikti informaciją apie jų PSD galiojimo laikotarpius, – aiškina R. Valinskaitė-Barščevičienė. – Dirbantys su verslo liudijimu turi mokėti 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmoką, išskyrus atvejus, kai asmuo draudžiamas valstybės lėšomis (pavyzdžiui, yra pensininkas, neįgalusis, užsiregistravęs darbo biržoje bedarbis ir kt.) ar dirba pagal darbo sutartį. Jų mokamos mėnesio įmokos dydis proporcingas verslo galiojimo laikotarpiui per mėnesį. Asmeniui, vykdančiam veiklą su verslo liudijimu, darbo birža bedarbio statuso nepanaikina. Tuomet mokama tik už verslo liudijime nurodytą darbo dienų skaičių. Tais atvejais, kai žmogus neturi bedarbio statuso, moka mokesčius už visą mėnesį. Beje, jei asmuo bent vieną mėnesio dieną buvo bedarbis, jis visą mėnesį PSD draudžiamas valstybės lėšomis“.

Reikalingos formos – SODROS tinklalapyje

Išvykstantys iš Lietuvos trumpiau nei šešiems mėnesiams (įprastai dirbti pagal terminuotą sutartį) neprivalo deklaruoti išvykimo iš Lietuvos.

„Neretai tėvynainiai išvyksta po kelis mėnesius padirbėti į užsienio valstybes, bet išvykstančiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta lieka Lietuvoje. Kad išvengtų dvigubo apmokestinimo, jie turi SODRAI pateikti įmokų mokėjimą kitoje ES šalyje patvirtinančias pažymas, kurias išduoda šalies (kurioje gyventojas dirbo) kompetentingos įstaigos arba darbdavys. Formas reikia pateikti SODRAI, o ne ligonių kasai. Besidominančius šiomis formomis informuokite, kad  išsamias žinias apie tai, kurioje valstybėje, kokios pažymos išduodamos ir kas jas išduoda, galima rasti SODROS tinklalapyje www.sodra.lt – patarė Kauno darbo biržos specialistams R. Valinskaitė-Barščevičienė.

Gerėja darbo su klientais kokybė

„Džiugu, kad Kauno darbo biržos specialistai domisi PSD ypatumais įvairioms socialinėms grupėms. Žinant, į kurią instituciją teisingai nukreipti darbo biržos lankytojus, akivaizdžiai gerinama darbo su klientais kokybė“, – pastebi ir Kauno teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Danguolė Galinienė.

Susitikimo dalyviams pristatyti ir išdalinti Valstybinės ligonių kasos išleisti lankstinukai:

„Ar žinote, ką garantuoja Europos sveikatos draudimo kortelė?“, „Ar žinote, ką garantuoja privalomasis sveikatos draudimas?“, „Prevencinės programos: galimybė užkirsti ligai kelią“, „Ką reikia žinoti apie kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones“, „Ką svarbu žinoti apie medicininę reabilitaciją?“ bei skrajutės „Pagalba sau“.

Jau trečiasis Kauno TLK iniciatyva organizuotas susitikimas – tai akivaizdus dalykiško dviejų valstybės institucijų bendradarbiavimo pavyzdys. Jo dėka gyventojams suteikiama vis išsamesnė informacija, kokybiškesnis aptarnavimas  pagal vieno langelio principą.


                                                                                         Parengė Veronika Pečkienė

                                                                                         Kauno teritorinės ligonių kasos

                                                                    vyriausioji specialistė  ryšiams su visuomene

Nuotraukose – susitikimo fragmentai

Skip to content