Menu Close

Radiacinis fonas Lietuvoje

 

Radiacinės saugos centro specialistai nuolat (24/7) stebi Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemos (RADIS) teikiamus matavimų duomenis ir apie foninės gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės padidėjimą Lietuvoje nedelsdami informuotų atsakingąsias institucijas ir gyventojus bei pateiktų rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo.

Normalus gamtinis jonizuojančios spinduliuotės (gama dozės galios) lygis Lietuvoje svyruoja iki 300 nSv/h

Stebėti radiacinį foną Lietuvoje galite paspaudę čia.

Skip to content