Menu Close

Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas

Primename:

  • „Mokinio sveikatos pažymėjimas” galioja visus metus, todėl galima sveikatos patikrą atlikti anksčiau, kad ir per vasaros mėnesius, taip išvengiant nepatogumų.
  • Visi mokiniai ugdymo procese dalyvauja tik nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą. Nepasitikrinę sveikatos vaikai negali dalyvauti fizinio ugdymo pamokose, nes nežinoma jų fizinio ugdymo grupė, mokykla negali užtikrinti kitų su jo sveikata susijusių sąlygų, tokių kaip pritaikytas maitinimas, pagalba savirūpai ir t.t.
  • Svarbu žinoti, kad gydymo įstaigos pildo tik elektroninę jų formą. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas Mokinio sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS), su kuria dirba visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose.
  • Jeigu nepasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui mokinio sveikatos būklė pasikeičia taip, kad turi būti keičiama jo fizinio ugdymo grupė arba atsiranda naujų bendrų, specialių gydytojų rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jam dalyvaujant ugdymo veikloje, ši informacija gydytojo įrašoma į popierinę formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas” ir papildomai pateikiama ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos specialistui.
Skip to content