Menu Close

Nijole Paulauskienė – sveikatos mokymo ir lygu prevencijos centro informacija”sveikata stiprinancios mokyklos”

sveika mokykla logotipas 20metu

2013-01-15


sveika mokykla logotipas 20metu

I N F O R M A C I J A

 

2013 m. – Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo Lietuvoje 20-metis. Norėdami paminėti šį jubiliejų ir tuo pačiu atkreipti visuomenės dėmesį į sveikatą stiprinančias mokyklas bei jų vykdomas veiklas, kviečiame prisijungti prie akcijos „Būkim žinomi, būkim matomi”, kuri startuoja nuo 2013 m. sausio 15 d.
Akcijos „Būkim žinomi, būkim matomi” tikslas – siekti, kad kiekviena sveikatą stiprinanti mokykla turėtų savo simboliką, būtų atpažįstama, mokyklos vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos būtų matomos bei lengvai prieinamos mokyklos bendruomenei ir plačiajai visuomenei.
Akcijos metu siūlome, kad kiekviena sveikatą stiprinanti mokykla savo interneto svetainėje įsidėtų logotipą su obuoliuko ženklu ir užrašu „Sveika mokykla” (pridedame). Patariame aktyvuoti šį logotipą ir po juo skelbti visas mokyklos vykdomas sveikatos stiprinimo veiklas. Šios veiklos bus išskirtos iš kitų veiklų ir taps greičiau pasiekiamos Jūsų interneto svetainės lankytojams (tėvams, specialistams, mokytojams bei kitų mokyklų atstovams). Apie ketinimą prisijungti prie akcijos „Būkim žinomi, būkim matomi”, prašome trumpai informuoti elektroniniu paštu nijole.paulauskiene@smlpc.lt .

Taip pat siūlome prie šios informacijos arba nuorodų skiltyje aktyvuoti eilutę su užrašu „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras” (www.smlpc.lt). Čia rasite aktualios informacijos ne tik apie sveikatą stiprinančias mokyklas, bet ir aplinkos sveikatos, neinfekcinių ligų, mitybos ir fizinio aktyvumo, kvalifikacijos tobulinimo bei kitais sveikatos klausimais.
Tikimės, kad po šios akcijos Jūsų mokykla bus daugiau žinoma kaip sveikatą stiprinanti mokykla, o Jūsų vykdomos sveikatinimo veiklos bus geriau viešinamos ir pastebėtos bei padės mokyklos bendruomenei sveikiau gyventi.

 

 

Nijolė Paulauskienė
Visuomenės sveikatos administratorė,
Vaikų sveikatos skyrius
Tel. (8 5) 247 7347

Skip to content