Menu Close

MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Tikslas – vykdyti sveikatos priežiūrą mokykloje, padėti mokiniams stiprinti ir saugoti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Uždaviniai:

 • vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
 • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją ugdymo įstaigoje;
 • organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą.

Specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose kontaktus rasite paspaudę čia.

Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros vykdymas.


Pagalba mokiniams ugdant ir stiprinant jų sveikatą.


Ligų ir traumų profilaktikos prevencija, pirmosios medicinos pagalbos teikimas.


Sveikatos stiprinimo renginių (paskaitų, pokalbių, diskusijų, viktorinų, konkursų, akcijų ir kt.)  organizavimas.


Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.


Konsultacijų teikimas: mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).


Aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.


Dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

 


 • Pagalba mokiniams ugdant ir stiprinant jų sveikatą.

 • Ligų ir traumų profilaktikos prevencija, pirmosios medicinos pagalbos teikimas.


 • Sveikatos stiprinimorenginių (paskaitų, pokalbių, diskusijų, viktorinų, konkursų, akcijų ir kt.)  organizavimas.


 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.


 • Konsultacijų teikimas: mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).


 • Aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.


 • Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse.


Skip to content