Menu Close

Kviečiame Jonavos gyventojus dalyvauti suaugusiųjų gyvensenos tyrime

Informuojame, kad 2022 m. balandžio–birželio mėnesiais visoje Lietuvoje, taip pat ir Jonavos rajono savivaldybėje, atliekamas antrasis suaugusiųjų gyvensenos tyrimas, kurio metu apklausiami vyresni nei 18 m. gyventojai.  Pirmą kartą suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas Lietuvos savivaldybėse buvo atliekamas 2018 metais.

Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistai aplankys gyventojus namuose ir prašys tyrimo dalyvių užpildyti anketas, kuriose bus klausiama apie suaugusiųjų gyvensenos įpročius.  Apklausa – anoniminė, konfidencialumas garantuojamas, duomenys bus panaudoti tik apibendrinti kartu su kitų tyrimo dalyvių atsakymais. Jonavos rajone iš viso bus apklaustas 421 gyventojas, iš jų: kaime 151, mieste 270.

Tyrimas atliekamas vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, įtvirtinančiais periodinius gyvensenos tyrimus kaip visuomenės sveikatos stebėsenos elementus.

Apibendrinti tyrimo rezultatai atskleis esamą suaugusiųjų gyvensenos situaciją Jonavos rajono savivaldybėje ir Lietuvoje. Po 4 metų bus atliekami pakartotiniai tyrimai, leisiantys stebėti suaugusiųjų gyvensenos rodiklių pokyčius ir taikyti mokslu paremtas intervencijas.

Tyrimą koordinuoja Higienos institutas, organizuoja ir vykdo Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai: Irena Pratkelienė, Lionė Rimkuvienė, Julija Giršienė, Rūta Červiakovskė, Viktorija Gaižauskienė, Leonarda Savickienė, Simona Metlevskienė, Greta Sakalauskaitė, Irma Danielė, Greta Raškauskienė ir Justas Lisovskis, kurie apklausos metu pateiks asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Tikimės Jonavos rajono gyventojų bendradarbiavimo atliekant tyrimą – jūsų nuomonė mums svarbi.

Skip to content