Menu Close

„Visuomenės sveikatos stiprinimas Jonavos rajone“

Projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-21-0007

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su Viešąja įstaiga „Europos socialinio fondo agentūra“ 2018 m. liepos 4 d. pasirašė projekto „Visuomenės sveikatos stiprinimas Jonavos rajone“ įgyvendinimo sutartį.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.
Projekto tikslas – pagerinti Jonavos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą,suformuoti pozytivius sveikos gyvensenos principus.Ugdyti informuotą ir sveiką visuomenę panaudojant informacinės ir socialinės reklamos kampanijas,tikslines priemones,iniciatyvas tiekiant pirmines, tęstines informavimo paslaugas.
Projekto įgyvendinimo metu Jonavos mieste ir Jonavos rajono seniūnijose tikslinei gyventojų grupei bus vedami fizinio aktyvumo skatinimo renginiai; numatoma informacinės medžiagos parengimas ir platinimas traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos srityje; teoriniai-praktiniai pirmos pagalbos teikimo mokymai; informacinių švietėjiškų renginių organizavimas; sveikatinimo seminarų organizavimas; psichikos sveikatos seminarų organizavimas.
Projekto vertė yra 151.535,62 eurų, iš jų Europos Sąjungos fondo lėšos 128.805,26 eurai, valstybės biudžeto lėšos 11.365,18 eurai ir Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos 11.365,18 eurai.

 Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Skip to content