Menu Close

Už nukentėjusių žmonių gydymą išieškoma vis daugiau pinigų

Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF) kasmet pasipildo vis didesne pinigų suma, kuri yra išieškoma iš asmenų, padariusių žalą kitų žmonių sveikatai, už kurių gydymą sumokėjo ligonių kasos šio biudžeto lėšomis. Štai 2014 m., kaip ir 2013 m., iš jų buvo išieškota ir į PSDF sugrįžo beveik 6 mln. litų (1,7 mln. eurų), 2012 m. – daugiau kaip 5,35 mln. litų (1,55 mln. eurų), o 2011m. – 4,32 mln. litų (1,25 mln. eurų).

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) duomenimis, žala kitų žmonių sveikatai dažniausiai padaroma dėl neblaivių, asocialių žmonių sukeltų muštynių, buitinių konfliktų, eismo įvykių ar kitokių nusikaltimų metu. Tokiais atvejais jų gydymo išlaidos apmokamos PSDF lėšomis, o nusikaltimus padarę žmonės per nustatytą laiką turi atlyginti žalą šiam biudžetui.

VLK Teisės skyriaus vedėjos Vitalijos Griškovos teigimu, galimybė išieškoti lėšas iš fizinių ir juridinių asmenų už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai, yra įtvirtinta teisės aktuose. Todėl VLK, siekdama sugrąžinti į PSDF lėšas, kuriomis buvo apmokėtos dėl kitų žmonių kaltės nukentėjusių žmonių gydymo išlaidos, glaudžiai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir antstoliais.

„Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, teritorinės ligonių kasos (TLK) rūpinasi žalos išieškojimu. Tai jos daro gavusios policijos komisariatų, prokuratūrų informaciją apie nusikaltimus: žmogaus gyvybei, sveikatai, viešajai tvarkai, transporto eismo saugumui, dėl kurių nukentėjusieji gydomi PSDF lėšomis. Šį darbą dirbti mums padeda antstoliai, kurie padeda išieškoti priteistas lėšas ir jas sugrąžinti į PSDF biudžetą“, – tvirtino V. Griškova.

TLK darbuotojai, apskaičiavę žalos dydį, reiškia civilinį ieškinį kaltininkams arba teikia pretenziją draudimo bendrovei (jei tai draudiminis autoįvykis). Pavyzdžiui, jei autoavarijoje sužalojamas žmogus, jo gydymo išlaidos išieškomos iš draudimo bendrovės (jei automobilis yra apdraustas) arba iš eismo įvykio kaltininko (jei automobilis nedraustas). Jei autoavariją sukelia ir žmogų sužaloja nepilnametis, žalą turi atlyginti tėvai ar globėjai, tuomet jiems tenka sumokėti už avarijoje nukentėjusių žmonių gydymą.

V. Griškovos teigimu, kai žala yra padaroma kelių asmenų, jiems gali būti taikoma solidarioji atsakomybė. Tai reiškia, kad visa padaryta žala išieškoma iš bet kurio solidariojo skolininko, o nebūtinai lygiomis dalimis iš visų kaltų asmenų.

„Žala PSDF biudžetui padaroma ir neteisėtai pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele (ESDK) būnant užsienyje. Tokiais atvejais tokią žalą padarę žmogus turėtų grąžinti PSDF lėšas, kurios panaudotos apmokant už jo gydymą pagal pateiktą ESDK, kai to negalėjo būti daroma“, – primena V. Griškova.

VLK atkreipia dėmesį, kad žalos dydis priklauso nuo gydymo paslaugų, kurių išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF lėšomis, kiekio ir tuo metu galiojančių kainų. Jei nutiko taip, kad tenka atlyginti žalą PSDF, geriausia tai daryti geranoriškai. Gavus pranešimą dėl tokios žalos atlyginimo, galima pasirinkti: arba iš karto pervesti visą sumą, arba atvykti į TLK ir pasirašyti sutartį dėl jos atlyginimo dalimis. Sutartis gali būti sudaroma ne ilgiui kaip 5 metams, o konkretus žalos atlyginimo terminas nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į jos dydį ar kitas aplinkybes.

2014 m. mažiausia priteistos ir išieškotos žalos PSDF suma buvo apie 11 eurų už gydytojo chirurgo konsultaciją, o didžiausia – daugiau kaip 23 tūkst. eurų. Pastaroji pinigų suma sumokėta už kelių žmonių gydymo ligoninėje ir reabilitacijos paslaugas, kurių prireikė gydant autoįvykio metu patirtas traumas.

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

Skip to content