Menu Close

Teikiamos nemokamos paslaugos

1. Informacijos sklaida savivaldybėje apie sveikatą ir jos išsaugojimą (informavimas)

Paslauga: informacijos sklaida apie sveikatą ir jos išsaugojimą.

Turinys: informacinės medžiagos sklaida apie sveikatą ir jos išsaugojimą įvairioms gyventojų grupėms (pagal amžių, socialinį statusą, rizikos grupes ir kt.).

Sudedamosios dalys: informacijos paruošimas ir sklaida pagal poveikio sritis/tikslines gupes.

Būdai ir formos: informacinės medžiagos sklaida per įvairias žiniasklaidos priemones (pranešimai ir straipsniai vietinėje/nacionalinėje spaudoje, interviu vietiniame/nacionaliniame radijuje ir televizijoje), informacijos sklaida per socialinius tinklalapius, publikacijos periodiniuose leidiniuose ir internete, stendai, vaizdo įrašai ir kt.

2. Konsultavimas sveikatos stipinimo ir rizikos veiksnių kontrolės klausimais (konsultavimas)

Paslauga: konsultavimas sveikatos stipinimo ir rizikos veiksnių kontrolės klausimais.
teikiant individualios ar tam tikros tikslinės grupės asmenims, konsultacijas teikiamos įvairaus amžiaus gyventojams (vaikams, suaugusiems, senyvo amžiaus žmonėms), rizikos grupėse priklausantiems asmenims. Atsižvelgiant į skirtingas gyventojų grupes atitinkamai teikiama ir skirtingo turinio konsultacija.

Sudedamosios dalys: informacijos paruošimas ir konsultavimas pagal poveikio sritis/tikslines grupes.

Būdai ir formos: konsultacijos teikiamos telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai bendraujant su specialistu Biuro patalpose/ kitose patalpose.

3. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas

Paslauga: sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.

Turinys: sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo organizavimas ir vykdymas, kurių metu per teorinius/praktinius užsiėmimus formuojami tam tikros gyventojų grupės sveikos gyvensenos įgūdžiai. Atsižvelgiant į skirtingas gyventojų grupes atitinkamai teikiama ir skirtingo turinio mokymai/teorinė informacija. Dirbama pagal poveikio sritis.

Sudedamosios dalys: informacijos paruošimas ir sklaida pagal poveikio sritis/tikslines grupes.

Būdai ir formos: teoriniai/praktiniai mokymai, seminarai, konferencijos, diskusijos ir kt.

4. Visuomenės sveikatos projektų rengimas ir įgyvendinimas

Paslauga: Visuomenės sveikatos projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Turinys: Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su tam tikromis institucijomis rengia, derina, teikia, įgyvendina sveikatinimo projektus.

Sudedamosios dalys: informacijos paruošimas, derinimas, konsultavimas, teikimas, vykdymas.

Būdai ir formos: raštu/ žodžiu.

5. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) organizavimas ir vykdymas

Paslauga: Visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimas ir vykdymas.

Turinys: Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuras veiklą vykdo bendruomenės sveikatos, mokinių sveikatos stebėseną (profilaktinių sveikatos patikrinimų, mokyklos nelankymų dėl ligos) bei atlieka atrankinius visuomenės sveikatos tyrimus.

Sudedamosios dalys: duomenų rinkimas, kaupimas, analizė ir vertinimas.

Būdai ir formos: raštu/ žodžiu.

Skip to content