Menu Close

SAM laukia visuomenės nuomonės dėl siūlymo drausti prekybą tabako gaminiais prie švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų

Siekdama mažinti tabako gaminių suvartojimą, jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams) Sveikatos apsaugos ministerija parengė Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame numatoma, jog savivaldybių tarybos, suderinusios su švietimo bei sveikatos priežiūros įstaigų vadovais, turės nustatyti atstumą, kuriuo prie šių įstaigų nebus leidžiama prekiauti tabako gaminiais.

Šią iniciatyvą paskatino 2011 m. atlikto alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimo (ESPAD) duomenys, kurie parodė, kad net 74 proc. 15–16 metų amžiaus Lietuvos mokinių yra rūkę nors kartą gyvenime, o 24 proc. mokinių rūko kasdien. Rūkyti pradėję mokiniai dažnai mano, kad bet kada lengvai atsisakys šio žalingo įpročio, bet tai padaryti sekasi sunkiai. Lietuvos mokiniai rūkyti pradeda labai anksti. Europoje vidutiniškai trečdalis (31 proc.) mokinių pirmąją cigaretę surūko būdami 13 metų amžiaus ar jaunesni, o Lietuvoje taip anksti rūkyti pradėjusių mokinių – pusė (52 proc.). Tyrimai rodo, kad kuo anksčiau vaikai pradeda rūkyti cigaretes, tuo didesnė tikimybė ateityje vartoti kanapes, kokainą, heroiną ir kitus narkotikus.

Nemažai tyrimų patvirtina, kad tabako vartojimo apribojimai mokyklose ir jų teritorijose yra efektyvi tabako vartojimo kontrolės priemonė. Uždraudus mokyklose, jų teritorijose rūkyti iš kasdienio mokyklos gyvenimo pašalinami neigiami rūkymo pavyzdžiai, kuriais mokiniai galėtų sekti, imituoti, mokiniai rečiau susiduria su šiuo žalingu įpročiu, rūkymas tampa labiau socialiai nepriimtinas.

 Sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, prekyba tabako gaminiais netoli sveikatos priežiūros įstaigų prieštarauja pagrindiniams šių įstaigų tikslams ir vertybėms – saugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą bei vykdyti ligų prevenciją.

Alkoholio kontrolės įstatyme jau yra įteisintas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais prie sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų tokiu atstumu, kurį nustato savivaldybės taryba, suderinusi su šių įstaigų vadovais, todėl panašią nuostatą siūloma perkelti ir į Tabako kontrolės įstatymą.

 Siūloma įstatymo pakeitimų įsigaliojimo data – 2015 m. liepos 1 d., kadangi savivaldybėms reikės įvertinti esamą padėti savivaldybės teritorijoje ir priimti atitinkamus sprendimus dėl atstumų nuo ugdymo bei sveikatos priežiūros įstaigų nustatymo.

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą galima rasti SAM interneto svetainėje: /go.php/Teises-aktu-projektai44195621

Sveikatos apsaugos ministerija laukia visuomenės pasiūlymų, pastabų, komentarų iki šių metų balandžio 14 d. elektroniniu paštu info@sam.lt

SAM Ryšių su visuomene skyrius

samrsv@sam.lt, www.sam.lt

Skip to content