Menu Close

Rekomendacijos vaikų ugdymo įstaigoms gripo EPIDEMIJOS metu

1. Stebėti ir registruoti vaikų ugdymo įstaigų lankomumą

1.1. Kasmet gripo sezono metu (nuo 40 iki 20 kalendorinės metų savaitės imtinai) kiekvieną pirmadienį surinkti ir įvertinti informaciją apie neatvykusių ir sergančių mokinių skaičių pagal mokymosi klases ir perduoti informaciją įstaigos administracijai, įstaigos nustatyta tvarka. Mieste paskelbus gripo epidemiją, informaciją apie neatvykusius ir sergančius mokinius rinkti ir vertinti kiekvieną dieną.

2. Vykdyti gripo plitimą ribojančias priemones vaikų ugdymo įstaigoje:

2.1. kiekvieną dieną sparčiai didėjant neatvykusių į įstaigą mokinių skaičiui (esant mokinių sergamumui gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 20 procentų ir daugiau, kai mieste yra paskelbta gripo epidemija), mokyklos bendruomenei rekomenduojama apsvarstyti galimybę, kartu su vaikų ugdymo įstaigos steigėju, priimti sprendimą (mokyklos direktoriaus įsakymu) dėl vaikų ugdymo įstaigos laikino veiklos nutraukimo (rekomenduojama nutraukti ugdymo procesą ne trumpiau nei dviems savaitėms, užtikrinant tolimesnio ugdymo proceso tęstinumą); priėmus tokį sprendimą, informuoti (telefonu ir raštu)Kauno visuomenės sveikatos centrą;

2.2. informuoti mokinių tėvus (globėjus), kad vaikui susirgus gripu ar ūmine viršutinių kvėpavimo takų infekcija, jie apie tai praneštų klasės auklėtojui (-ai);

2.3. į kolektyvus nepriimti sergančiųjų (rekomenduoti jiems pasilikti namuose ir kreiptis į gydytojus);

2.4. po ligos mokinius priimti tik su gydytojo pažyma;

2.5. sudaryti sąlygas mokykloje dažnai plauti rankas (turi būti šilto vandens, muilo ir vienkartinių rankšluosčių prie kiekvienos kriauklės);

2.6. atsisakyti masinių ir su ugdymo procesu nesusijusių renginių organizavimo (gripo epidemijos metu rekomenduojama visus renginius atidėti iki epidemijos pabaigos);

2.7. gripo epidemijos metu asmenys, tvarkydami šiukšles, kuriose gali būti panaudotų vienkartinių nosinių, turi dėvėti medicininę kaukę ir mūvėti gumines pirštines.

3. Mokykloje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas privalo informuoti įstaigos bendruomenę apie gripo situaciją ir profilaktikos priemones:

3.1. informaciją apie gripo situaciją pateikti raštu arba žodžiu mokytojų kambaryje ilgųjų pertraukų metu;

3.2. pamokų ar klasės valandėlių metu mokiniams skaityti pranešimus apie gripo profilaktiką;

3.3. parengti ir pakabinti informacinius pranešimus stenduose;

3.4. mokyklos bendruomenei rekomenduoti priemones, padedančias saugotis nuo gripo:

3.4.1. kasmet, prieš prasidedant gripo sezonui, pasiskiepyti sezoninio gripo vakcina;

3.4.2. vėdinti patalpas (prieš pamokas, per pertraukas, po pamokų);

3.4.3. drėgnuoju būdu valyti grindis ir kitus paviršius bei dažnai liečiamus daiktus, tokius kaip durų rankenos, laiptų turėklai, vandens čiaupai ir kt.;

3.4.4. dažnai plauti rankas;

3.4.5. su savimi turėti vienkartinių servetėlių ar nosinių;

3.4.6. kosėjant ar čiaudint, burną prisidengti ne delnais, o vienkartine nosine, alkūnės linkiu, drabužio skvernu ir nusisukti nuo kitų žmonių;

3.4.7. panaudojus vienkartines nosines, jas išmesti ir nusiplauti rankas;

3.4.8. sulaikyti kvėpavimą ir kelis žingsnius pasitraukti nuo kosėjančio ar čiaudinčio žmogaus;

3.4.9. vengti artimo kontakto, ypač sveikinantis (saugus atstumas yra apie 1 m).


Parengė Irena Pratkelienė

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė (jaunimo sričiai)

Pranešimas parengtas remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro informacija.

Skip to content