Menu Close

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

Siekiant patobulinti švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų specialistų žinias organizuojant bei vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją Jonavos rajono švietimo įstaigose ir suteikti jiems informacijos apie į rinką patekusias naujausias psichoaktyviąsias medžiagas, priklausomybių formavimosi pavojus, suteikti informaciją apie mokyklos ir socialinių partnerių teikiamą socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę, medicininę, specialiąją pagalbą, Visuomenės sveikatos biuras kartu su Narkotikų kontrolės departamentu organizavo rajono ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais, skirtus mokymus, kuriais siekiama apmokyti specialistus dirbti su 11-14 metų amžiaus vaikais ir paaugliais pagal parengtą ir Lietuvai pritaikytą naują metodinę medžiagą „Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“. Mokymuose dalyvavo 25 specialistai, dirbantys švietimo įstaigose psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje (visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai).

Siekiant atkreipti Jonavos rajono gyventojų dėmesį į rūkymo keliamas pasekmes sveikatai, suteikti naujų žinių, pagilinti jau turimas, mokyti tėvus, vaikus, paauglius, jaunimą atsisakyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo, apsaugoti nerūkančius nuo pasyvaus rūkymo, keliant gyventojų sąmoningumą, suteikiant jiems informaciją, pažymėta Pasaulinė diena be tabako (Gegužės 31 d.), kartu su Kauno narkologijos centru bei valstybiniu sveikatos psichikos centru dalyvauta akcijoje „Gėlės vietoj cigaretės“, kurios metu Jonavos miesto viešose vietose (gatvėse, aikštėse) dalinti informaciniai lankstinukai – simbolinės gėlės.

Visuomenės sveikatos biuras kartu su Kauno narkologijos centru 2011 m. gegužės ir birželio mėn. šešiose Jonavos bendrojo lavinimo mokyklose vykdė projektą „Rūpinkis savimi“. Projekto metu aktyviausios mokinių komandos kartu su socialiniais pedagogais, psichologais, mokytojais ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais organizavo įvairias veiklas: mokinių komandos kartu su specialistais rengė įvairias paskaitas apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, asmens higieną, atliko savijautos tyrimus, leido stendus, vedė pamokas, rinko įvairius patarimus, rengė šokių konkursus, pažintines turistines keliones. Siekiant užtikrinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiksmingumą mokyklos bendruomenėje, stiprinant mokyklos ir mokinių bendradarbiavimą projekto metu mokiniai vykdė įvairias apklausas, rinko duomenis psichoaktyvių medžiagų poveikį skirtingiems organizmo organams, rengė lankstinukus norinties atsisakyti žalingų įpročių, teminius vakarėlius kaip linksmintis be psichoaktyvių medžiagų. Didinant mokyklos bendruomenės ir tėvų vaidmenį, iniaciatyvinės grupės rengė bendrus minčių/piešinių stendus. Siekiant sumažinti kompiuterinių žaidimų ir telefonų įtaką ir poveikį sveikatai bendraamžiai buvo kviečiami kuo daugiau laiko praleisti bendraujant „gyvai“ ne „SMS“.

Lietuvos Respublikos Seimo iniaciatyva Jonavos visuomenės sveikatos biuras organizavo rajono gatvės krepšinio turnyro „Kai mūsų širdys plaka išvien“ žaidynes vaikų ir jaunimo grupėms, kurioms reikalinga globa (nepilnose ir socialinių ar kitų problemų turinčiose šeimose augantiems, policijos pareigūnų stebimiems, vasaros atostogų metu likusiems be užsiėmimų 7-16 metų amžiaus vaikams). Projekto tikslas – didinti socialinės rizikos vaikų užimtumą, puoselėti gerą psichologinę buseną, harmoningą asmenybės vystymąsi ir skatinti fizinį aktyvumą. Šio turnyro nugalėtojai atstovavo mūsų rajonui baigiamajame Respublikos krepšinio turnyre „Kai mūsų širdys plaka išvien“, kurį taip pat organizavo Jonavos visuomenės sveikatos biuras kartu su Jonavos rajono savivaldybe, LR sveikatos apsaugos ministerija ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu. Finaliniame renginyje dalyvavo 33 rajonų atstovai. Visi baigiamojo turnyro dalyviai buvo apdovanoti krepšinio kamuoliais, pasirašytais Lietuvos rinktinės žaidėjų, pramogų parko „Lokės pėda“ paslaugomis, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departament įsteigtais prizais, bei vaišinami kareiviška koše, kurią virė Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos bataliono kariai. Šį renginį finansavo LR sveikatos apsaugos ministerija.

Skip to content