Menu Close

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.3.3″][et_pb_row column_structure=”1_4,3_4″ _builder_version=”4.3.3″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.3.3″][et_pb_text _builder_version=”4.3.3″ header_4_font=”|||on|||||” header_4_font_size=”16px” custom_margin=”10px||||false|false” locked=”off”]

Administracinė informacija

[/et_pb_text][et_pb_menu menu_id=”3″ submenu_direction=”downwards” active_link_color=”#000000″ module_class=”meniu_koreguoti” _builder_version=”4.3.3″ menu_font=”||||||||” custom_padding=”|20px|||false|false” border_color_all=”#000000″ border_width_right=”1px” border_color_right=”#e2e2e2″ locked=”off”][/et_pb_menu][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″ _builder_version=”4.3.3″][et_pb_text _builder_version=”4.3.3″ hover_enabled=”0″]

PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKIO ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMAS

Vykdomas nuo 2011 m. gegužės 5 d. Įstaiga šiai veiklai turi licenciją. Dėstytojai, vedantys šiuos mokymus, turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro išduotus pažymėjimus.

Organizuojant mokymus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymu patvirtintais mokymo planais ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu  Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ nustatytais įkainiais (ir jo pakeitimais).

ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS MOKYMAS,

PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS, MOKYMO PROGRAMŲ KODAI IR MOKYMO PERIODIŠKUMAS

Kokiai veiklos sričiai konkrečių profesijų ir pareigybių darbuotojus priskirti, sprendžia darbdavys, konsultuodamasis su jį tikrinančia organizacija (Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru ir kt.).

Profesijų (veiklos sričių) kodai Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai

Mokymo programos kodas/ mokymo trukmė

(akademinėmis valandomis)

Mokymo periodiškumas Paslaugos kaina/ eurais
PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMA
007, 008, 009, 010, 011, 013, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa HB/2 val. Prieš pradedant dirbti/neterminuota 5,00
020 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa

HBB,

2 val.

Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai 5,00
007 Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas

HB, H1,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14,00
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

HB, H2,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14,00
009 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

HB, H3,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14,00
010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

HB, H4,

 8 val.

Prieš pradedant dirbti 14,00
011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

HB, H5,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14,00
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

HB, H6,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14,00
017 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

HB, H1,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14,00

020

Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais)
Pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys

HBB

2 val.

Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai 5,00
Netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

HBB

2 val.

Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai 5,00
Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

H10,

12 val.

Prieš pradedant dirbti ir kas dveji metai 12,00
021 Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra

HB, H11,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14,00
PRIVALOMOJO PIRMOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMA
003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa PP, 8 val. Prieš pradedant dirbti 10,00
003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa PT, 4 val. Kas penkeri metai 8,00
PRIVALOMOJOMOKYMO APIE ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKIO ŽMOGAUS SVEIKATAI PROGRAMA
  A1 4 val. Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti 20,00
  Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5,00
  Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3,00
           
                 

Mokymai vykdomi pagal įstaigų ir organizacijų pateiktas paraiškas. 

MOKĖJIMO KVITO PAVYZDYS

Mokėjimo paskirtis   

Atsiskaitymas už mokamas paslaugas.

Gavėjas     Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Bankas           AB DnBNORD bankas, AS LT 394010043900666500

Apmokėti galite pašto skyriuose arba internetu (atspausdinus ir pateikus tai įrodantį kvitą).

Pastaba.  Kai įstaiga dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kiekį, įstaigos vadovo sprendimu gali būti taikoma iki 20 procentų nuolaida. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-712, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09013).

INFORMACIJA KLIENTUI
(mokymų temos)

Apie privalomųjų higienos įgūdžių mokymų temas

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa HBB

Daugiau informacijos.

1. Maisto tvarkymo subjektų ir asmenų, tvarkančių maistą, higienos reikalavimai.

2. Bendroji informacija apie maisto tvarkymo subjektų savikontrolę, Rizikos veiksnių analizę ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos bei geros higienos praktikos (GHP) taisyklių taikymą.

3. Bendroji informacija apie maisto produktų ženklinimą ir maisto alergijų profilaktiką.

4. Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika.

5. Lėtinių neinfekcinių ligų, susijusių su maistu ir mityba, prevencija. Riebalų, cukraus ir druskos kiekio mažinimo maiste svarba, ženklinimo „Rakto skylutės“ simboliu esmė.

Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais) (019)

Daugiau informacijos.

1. Maisto saugos principai ir maisto saugą reglamentuojantys teisės aktai.

2. Maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimai (asmens higiena, maisto tvarkymo higiena, kryžminės taršos prevencija, patalpos, įranga, transportas, valymas, kenkėjų ir parazitų kontrolė, nesaugaus maisto atšaukimas iš rinkos).

3. Maisto ir ne maisto atliekų tvarkymas.

4. Fasuotų ir nefasuotų maisto produktų ženklinimas, sveikumo ir maistingumo teiginiai, informacijos apie maisto alergenus pateikimas ir maisto alergijų profilaktika.

5. Lėtinių neinfekcinių ligų, susijusių su maistu ir mityba, prevencija. Riebalų, cukraus ir druskos kiekio mažinimo svarba, maisto produktų ženklinimo „Rakto skylutės“ simboliu esmė.

6. Maisto tvarkymo subjektų savikontrolė, Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos bei geros higienos praktikos (GHP) taisyklių taikymas.

7. Per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, jų prevencija.

Apie privalomojo pirmos pagalbos mokymo temas

Pagrindinė pirmos pagalbos mokymo programa (PP)

Daugiau informacijos.

1. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba ir medicinos pagalbos organizavimas. Psichologinės pagalbos principai.

2. Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

3. Kraujavimo stabdymas. Šautinės, durtinės ir plėštinės žaizdos. Tvarstymas.

4. Nukentėjusiojo parengimas transportuoti. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas, traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems anafilaksiją, suspaudimą, elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, bandžiusiems pasikarti, užspringusiems, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, apalpus,

netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, prasidėjus gimdymui (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

6. Darbo vietos ar veiklos ypatumai, galimų nelaimingų atsitikimų prevencija. Apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis simptomai. Pirmoji pagalba nuodingosioms ir pavojingoms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

7. Pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

Testinė pirmos pagalbos mokymo programa (PT)

Daugiau informacijos.

1. Pradinio gaivinimo įgūdžių kartojimas, pradinis gaivinimas naudojant išorinį defibriliatorių; vaikų, naujagimių, nėščiųjų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų asmenų gaivinimo ypatumai.

2. Imobilizavimo būdai ir priemonės, nukentėjusiojo parengimas transportuoti, pagalbos teikimas transportuojant. Psichologinė pagalba.

3. Pirmosios pagalbos teikimas apsinuodijimų, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką). Bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai.

4. Pirmosios pagalbos naujovės.

Apie privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programos temas

1. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikis žmogaus sveikatai ir jo aplinkai, piktnaudžiavimo jomis socialiniai padariniai ir teisinė atsakomybė.

2. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamas poveikis elgsenai, gebėjimui vairuoti, saugiam eismui keliuose ar įtaka nelaimingiems atsitikimams oreivystėje, laivyboje, medžioklėje ir žvejyboje.

3. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

4. Pažeidimo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų galimų pasekmių bei atsakomybės analizė.

SVEIKATOS ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ ATESTAVIMO TVARKA

Žinių ir įgūdžių įvertinimas

Teorinių žinių testai sudaromi iš 20 klausimų, atsitiktinai pasirinktų iš ne mažiau kaip 100 klausimų, parengtų mokymų vykdytojo. Teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų  klausimų.

Privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymų praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis, atsitiktinai pasirinkta iš ne mažiau kaip 30 užduočių, parengtų mokymo vykdytojo. Praktinės užduoties atlikimas vertinamas teigiamai teisingai atlikus pateiktą užduotį.

Išlaikiusiems teorinių žinių testą, o privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo atveju – ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, išduodami  Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai.

Daugiau informacijos tel. 8 684 13389, el. p. ruta.pugaciauskiene@jonavavsb.lt

Ina Osauskienė

Jonavos rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro direktorė

2018 m. gegužės 2 d.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Skip to content