Menu Close

PRIE VĖŽIO ATSIRADIMO PRISIDEDA IR ORO TARŠA

2013 m. spalio mėn. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (angl. International Agency for Research on Cancer, IARC) aplinkos oro taršą paskelbė kancerogenine žmogui (1 grupė) – sukeliančia vėžį. IARC kartu su žymiausiais pasaulio ekspertais nuodugniai apžvelgė naujausią mokslinę literatūrą oro taršos poveikio sveikatai klausimais ir padarė išvadą, kad yra pakankamai įrodymų, kad aplinkos oro tarša sukelia plaučių vėžį. Jie taip pat pastebėjo, kad yra tiesioginis ryšys tarp oro užterštumo ir padidėjusios šlapimo pūslės vėžio rizikos.

Kietosios dalelės, pagrindinis aplinkos oro taršos komponentas, buvo įvertintos atskirai ir priskirtos prie kancerogeninių veiksnių (1 grupė).

Tarša – pagrindinė aplinkos sveikatos problema

IARC analizė parodė, kad oro užterštumas bei užterštumas kietosiomis dalelėmis didina riziką susirgti plaučių vėžiu. Nors oro teršalų sudėtis ir poveikio lygis įvairiose vietovėse gali labai skirtis, bet tendencija, kad užterštas oras sukelia vėžį, pastebima visame pasaulyje. Tyrimai rodo, kad pastaraisiais metais kai kuriose pasaulio šalyse žymiai padidėjo oro užterštumas. Tai ypač pastebima daug gyventojų turinčiose ir sparčią industrializaciją išgyvenančiose šalyse. Naujausi duomenys rodo, kad 2010 metais pasaulyje oro tarša lėmė 223 000 mirčių nuo plaučių vėžio.

Būtina persvarstyti oro taršos teisės aktus

IARC įrodymai šiandien atskleidžia, kad reikia imtis skubių veiksmų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, siekiant sumažinti pavojų sveikatai, kurį kelia aplinkos oro tarša. Europos aplinkos ir sveikatos ministrų taryba 2013 metais įvykusiame posėdyje paragino visas šalis:

• plėtoti strategijas ir įgyvendinti priemones, skirtas gerinti oro kokybę, kad ji atitiktų PSO rekomendacijas;

• visiškai įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktus dėl oro kokybės įteisinus griežtesnes oro taršos ribines vertes;

• ratifikuoti ir visiškai įgyvendinti Jungtinių Tautų ekonomikos komisijos Europai (UNECE) Konvenciją dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų.

Neseniai PSO publikuotoje Oro taršos sveikatos aspektų duomenų apžvalgoje (angl. Review of evidence on health aspects of air pollution, REVIHAAP) pateikti duomenys, kurie įrodo, kad aplinkos oro užterštumas yra svarbus sveikatos rizikos veiksnys, bei įrodo priežastinį ryšį tarp smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) poveikio ir sergamumo širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos ligomis. Nauji duomenys patvirtino, kad ilgalaikis smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) poveikis gali sukelti aterosklerozę, gimdymo komplikacijas ir vaikų kvėpavimo sistemos ligas, taip pat nustatytas galimas ryšys tarp ilgalaikio KD2,5 poveikio ir nervų sistemos, pažinimo funkcijos sutrikimų ir diabeto vystymosi. IARC neseniai paskelbta klasifikacija yra neginčijamas kancerogeninio oro taršos poveikio įrodymas ir įtikinamas argumentas imtis ryžtingų veiksmų, siekiant pagerinti oro kokybę ir sumažinti ligų, atsirandančių dėl oro taršos, Europoje naštą.

Pagal PSO Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros ir PSO Europos regiono biuro paskelbtus duomenis informaciją parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Alina Rogoža

www.smlpc.lt

Skip to content