Menu Close

Paslaugų teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16d. Nr. Nr. IX- 886 (Žin. 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455)
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 590 ,,Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sarašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo (Žin., 2003, Nr. 48-2123);
  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-369 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos sričių, kurioms būtina visuomenės sveikatos priežiūros licencija, sąrašo ir visuomenės sveikatos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 54-2006);
  4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 ,,Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” ( Žin., 2008, Nr. 14-490);
  5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių” (Žin., 2003, Nr. 79-3605);
  6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-357 ,,Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 64-2914);
Skip to content