Menu Close

Mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, būtina savirūpa. Kas tai?

Lėtinės neinfekcinės ligos (LNL) – ilgos trukmės ir paprastai lėtai progresuojančios ligos, tokios kaip širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, cukrinis diabetas, lėtinės kvėpavimo takų ligos ir psichikos sveikatos sutrikimai.

Dažniausiai pasitaikančios LNL tarp mokyklinio amžiaus vaikų: cukrinis diabetas, bronchų astma, dermatitai. Augant vaikų sergamumui lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (LNL), didėja ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams, sergantiems LNL, mokykloje poreikis. Mokiniai sergantys LNL, ugdymo įstaigose gali gauti mokinio savirūpai reikalingą pagalbą. Mokinio savirūpa suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas(is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba.

Mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje organizuoja mokykla. Tėvai (globėjai) auginantys vaikus sergančius LNL gali kreiptis į ugdymo įstaigą dėl individualios pagalbos ir individualaus plano sudarymo. Mokinio savirūpos įgyvendinimo procese dalyvauja mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), visuomenės sveikatos specialistas, mokyklos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, mokinį ugdantys mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai. Pagalba mokinio savirūpai organizuojama atsižvelgiant į mokinio poreikius ir gydytojų rekomendacijas, pagal mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą. Individualiame sveikatos priežiūros mokykloje plane tiksliai nurodoma, kokios sveikatos priežiūros reikia mokiniui mokykloje, kada jos reikia bei kas privalo tuo pasirūpinti. Šis planas yra rašytinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimas su Mokykla dėl sveikatos priežiūros mokiniams, sergantiems LNL, vykdymo mokykloje.

Tėvai (globėjai) turi apmąstyti, kokios ir kada pagalbos gali prireikti vaikui (vaistų vartojimas, reikalingos intervencijos, galinčios pasireikšti ligos paūmėjimo būklės, kita reikalinga pagalba), su mokymo įstaiga aptarti kokių priemonių vaikui gali prireikti (mokiniui suteikiama atskira patalpa, kurioje pats galėtų atlikti vaistų injekciją, paskirtas asmuo, kuris laiku, bei priskirtomis dozėmis išduotų mokiniui vartojamus medikamentus). Taip sudaromos sąlygos mokiniams, sergantiems LNL, jaustis mokykloje saugiai, nebūti diskriminuojamiems ir patenkinti visus su liga susijusius poreikius.

.

Skip to content