Menu Close

Lietuva sugriežtino tabako gaminių įsigijimą nepilnamečiams ir nelegalią prekybą jais turgavietėse

Tabako rūkymas yra viena iš rimčiausių priešlaikinių mirties priežasčių pasaulyje, kurių galėtume išvengti (tik nerūkydami ir priverstinai nekvėpuodami iškvėptais rūkančiųjų dūmais). Pasaulyje, dėl su tabaku susijusių ligų, kasmet miršta 6 mln. gyventojų, o tai daugiau nei nuo tuberkuliozės, maliarijos ir AIDS kartu paėmus. Iš šio skaičiaus 600 tūkst. tabako aukomis tampa, nes yra priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Prognozuojama, kad nuo 2005 iki 2030 m. pasaulyje nuo tabako vartojimo sukeltų padarinių mirs daugiau nei 175 mln. žmonių.

Nuo 1999 iki 2009 m. tabako vartojimas neturtingose, besivystančiose šalyse išaugo beveik 60 proc., o išsivysčiusiose valstybėse tabako suvartojimas sumažėjo daugiau nei 25 proc. ir didelė dalis gyventojų renkasi sveikesnį gyvenimo būdą nerūkant.

Beveik trečdalis visų pasaulio eksportuojamų cigarečių yra nelegalios. ES viena iš dešimties suvartotų cigarečių yra nelegali, o Lietuvoje 2013 m. šis skaičius siekia 27,1 proc. Nelegalaus tabako prekyba ES šalyse auga, o nelegalių cigarečių suvartojimas Lietuvoje yra antras pagal dydį ES.

Lietuviai, iš trijų Baltijos valstybių gyventojų, labiausiai pateisina kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą, o tai sunkina kovą su šešėline ekonomika. Tokio intensyvaus nelegalaus tabako rinkodaros darbo veiksmai trukdo sklandžiai vystyti nerūkymo politiką. Nelegali prekyba tabako gaminiais susijusi ne vien su korupciniais, ekonominiais ir teisiniais nuostoliais dėl nesurenkamų akcizo, pridėtinės vertės bei kitų mokesčių, silpnina sveikatos sistemos funkcionavimą bet ir atveria kelią kitai nelegaliai veiklai (pvz. neteisėtai uždirbti pinigai investuojami į prekybą narkotikais, ginklais ir taip prisideda prie dar sunkesnių nusikaltimų).

PSO primygtinai rekomenduoja kovoti prieš tabako pramonės veiksmus ir visomis pastangomis kontroliuoti tiek legalią, tiek nelegalią tabako industriją. Kadangi 70 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti iki 18 metų amžiaus, o 94 proc. iki 25 metų amžiaus, nelegalios tabako industrijos tikslas – skatinti jaunus žmones eksperimentuoti ir vartoti šiuos gaminius dėl žemos kainos ir prieinamumo. Kadangi nelegali prekyba tabako gaminiais susijusi su lengvu šių produktų prieinamumu ir įperkamumu, būtina imtis veiksmų, siekiant apsaugoti pažeidžiamiausias grupes: asmenis, kurie gauna mažas pajamas ir jaunimą.

Iki šiol Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (ATPK)buvo numatytas tik draudimas parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų, jiems nupirkti ar kitaip perduoti, tačiau nebuvo apibrėžtas rūkymo ar tabako gaminių turėjimo amžiaus cenzas.

Nuo 2015 m. gegužės 1 d. įsigaliojo tam tikri ATPK pakeitimai:

  • Pagal ATPK 1856 str., nepilnamečių asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimas užtraukia baudą nuo 14 iki 28 eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu;
  • Bauda už jaunesnių kaip 16 metų asmenų nusižengimą bus skiriama tėvams arba globėjams (rūpintojams);
  • Už pakartotinius nusižengimus bauda sieks nuo 28 iki 86 eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.

Taip pat griežtinamos baudos, siekiant sumažinti siekiant sumažinti neteisėtos prekybos tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais turgavietėse apimtis ir sustiprinti turgavietėse vykdomos veiklos kontrolę:

  • Pagal ATPK 1632 str., turgaviečių administratoriams nustatyta pareiga nedelsiant pranešti policijai pastebėjus, kad jų administruojamose turgavietėse fizinis ar juridinis asmuo vykdo galimai neteisėtą veiklą – prekiauja, gabena ar laiko tabako gaminius ar alkoholinius gėrimus, neturėdamas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar alkoholiniais gėrimais. Už šių nuostatų nevykdymą turgaviečių administratoriams grėstų bauda iki 868 eurų.

Rūta Pugačiauskienė

visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Naudoti Lietuvos statistikos departamento, Europos Komisijos ir 27 Europos Sąjungos valstybių narių užsakymu 2012 m. vykdyto Komercinių ginčų ir sukčiavimo tyrimo, Laisvosios rinkos instituto 2013 m. tyrimo, Amerikos vėžio asociacijos „Tabako atlaso“ duomenys.

Skip to content