Menu Close

Konkursas „Sveikatą puoselėjanti įmonė – 2016“

Kviečiame įmones dalyvauti konkurse, pasidalyti gerąja patirtimi bei laimėti „Sveikatą puoselėjančios įmonės – 2016“ titulą.

Šių metų konkurso tema yra visų amžiaus grupių darbuotojų sveikatos stiprinimas – norima įvertinti ir atrinkti geriausius pavyzdžius, kaip įmonės politika ir praktika užtikrina sveikatos stiprinimo priemones skirtingo amžiaus dirbantiesiems, tai yra neseniai pradėjusiems dirbti įmonėje, auginantiems mažus vaikus, prižiūrintiems ligotus tėvus bei vyresnio amžiaus darbuotojams. Konkursu siekiama ne tik išrinkti įmones, geriausiai besirūpinančias įvairaus amžiaus darbuotojų sveikata, bet ir parodyti sveikos darbo aplinkos kūrimo ir darbuotojų sveikatinimo priemonių vykdymo įmonėje naudą, pristatyti tai, kaip sektiną pavyzdį kitoms įmonėms. Konkurso organizatoriai – LR Sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos institutas.
Konkurse gali dalyvauti Lietuvoje registruotos įvairaus dydžio valstybinės, verslo ar nevyriausybinės įstaigos ar įmonės. Paraiškas gali pildyti ir įmonės/įstaigos vadovai (administracija), ir darbuotojai. Viena įmonė/įstaiga gali pateikti vieną paraišką. Prie paraiškos galima pateikti priedus (nuotraukas, papildomus paaiškinimus, kt.).
Paraiškos formą galite atsisiųsti čia. Užpildytą paraišką prašome siųsti į Higienos institutą el. paštu: jolita.kartunaviciute@dmc.lt iki 2016-10-10.
Konkurso nugalėtojai bus skelbiami ir apdovanojami tarptautinės konferencijos metu 2016 m. lapkričio 17 d. Vilniuje. Konferencijos metu šalies bei užsienio lektoriai pristatys naujausias tendencijas darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos priežiūros srityje. Renginį organizuoja Higienos institutas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktu bei Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje. Kvietimus į renginį gaus visi konkurso dalyviai.
Konkurse geriausiai pasirodžiusios įmonėms bus pasiūlyta dalyvauti EU-OSHA vykdomos Europos 2016–2017 m. kampanijos „Saugi darbo vieta visiems“saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimų konkurso nacionalinėje atrankoje. Geriausiai pasirodžiusieji atrankoje dalyvaus Europos konkurse, kurio nugalėtojai bus apdovanoti ceremonijoje 2017 m. pavasarį (EU-OSHA, Ispanija, Bilbao).
 
Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistę Jolitą Kartunavičiūtę, tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt.
 
 

Skip to content