Menu Close

JAUNIMUI PALANKIŲ PASLAUGŲ MODELIO DIEGIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

           

2015 m. balandžio mėnesį buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį”.

Jonavos rajono savivaldybės administracija nusprendė sudalyvauti konkurse ir 2015 m. birželio 26 d. pateikė projekto „Jaunimui palankių paslaugų modelio diegimas Jonavos savivaldybėje” paraišką finansinei paramai gauti.

Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 konkursui gauta 17 paraiškų. LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-934 finansavimas skirtas 11 projektų. Finansavimas skirtas ir Jonavos rajono savivaldybės pateiktam projektui „Jaunimui palankių paslaugų modelio diegimas Jonavos savivaldybėje”.

2015 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta projekto „Jaunimui palankių paslaugų modelio diegimas Jonavos savivaldybėje” Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-006 įgyvendinimo sutartis. Bendra projekto vertė yra 44.191,53 Eur, skirta finansavimo 44.191,53 Eur, iš jų Norvegijos finansinio mechanizmo parama – 37.562,80 Eur ir bendrojo finansavimo lėšos – 6.628,73 Eur.

Sveikatos priežiūros paslaugos Jonavoje teikiamos visiems asmenis. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nėra išskiriama atskira jaunimo grupė, kuri gautų išskirtinai tik jiems skirtas sveikatos priežiūros paslaugas. Jaunimui palankių sveikatos paslaugų idėja, iš esmės keičianti požiūrį į paauglių sveikatos priežiūros prioritetus, yra reikšminga priemonė, didinanti sveikatos paslaugų prieinamumą bei priimtinumą jauniems žmonėms.

Projekto metu numatoma Jonavos rajono savivaldybėje kartu su partneriais – Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos centru ir asociacija Jonavos jaunimo centru – įkurti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinacinį centrą Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose ir Jonavos rajono savivaldybėje įdiegti JPSPP modelį, atitinkantį savivaldybės poreikius, kuris padėtų užtikrinti konsultacijų privatumą, t. y. kad bent dalį konsultacijos laiko jaunuolis praleistų būdamas vienas su specialistu, siūlyti jaunimui patogias priėmimo valandas (galimybė konsultuotis po pietų, vakarais, savaitgaliais), bendradarbiaujant su sveikatos, socialinėmis ar teisėsaugos įstaigomis, įtraukti švietimo įstaigas siūlant, kad lytinis ugdymas mokyklose būtų koordinuojamas vienos struktūros, kurioje būtų mokytojai ir specialistas iš sveikatos įstaigos.

Projekto tikslas – paskatinti Jonavos savivaldybėje gyvenančius jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą bei teikti jiems kokybiškas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas (JPSPP) ir projekto uždavinys – įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelį.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

Skip to content