Menu Close

JAUNIEMS ŽMONĖMS TAIP PAT AKTUALU!

PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS – KĄ REIKIA ŽINOTI?

Kodėl sveikatos draudimas yra privalomas ir ką jis mums duoda? Ką reikėtų žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą studentams, studijuojantiems Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos (ES) šalyje, taip pat ieškantiems darbo ar dirbantiems užsienyje, pasakoja Kauno teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė.

Visų pirma reikia žinoti, kad iki 18 metų visi asmenys apdrausti valstybės lėšomis, nepriklausomai nuo to, mokosi jie ar ne. Sukakus 18 metų, jeigu jaunuolis mokosi, studijuoja, jis taip pat draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Valstybės lėšomis draudžiami tik dieninių skyrių (nuolatinių studijų) moksleiviai ir studentai.

Duomenis apie besimokančius turime Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre, todėl kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl draudimo moksleiviams ir studentams nereikia. Pasitikrinti savo draudimą galite interneto svetainėje adresu https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx. Radus, kad esate nedraustas, dėl duomenų patikslinimo prašome kreiptis į teritorinę ligonių kasą, o dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo – į Valstybinę mokesčių inspekciją arba Sodrą.

Duomenys apie besimokančius asmenis atnaujinami kiekvienais mokslo metais. Moksleivių/studentų draudimas galioja nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d., tačiau visą rugsėjo mėnesį, kuris registre įvardijamas kaip „papildomas mėnuo“, jie turi teisę gauti paslaugas, tarsi būtų apdrausti sveikatos draudimu. Apie asmenis, kurie tęsia mokslus mokyklų dieniniuose skyriuose, per šį rugsėjo mėnesį iš kitų registrų gaunami duomenys, tuomet jų draudimas atnaujinamas vėl nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. Baigusieji mokslus, turi įsidėmėti, kad šį rugsėjo mėnesį iki mėnesio paskutinės dienos jie privalo sumokėti (arba už juos turi sumokėti – darbdavys, valstybė ar kt.) sveikatos draudimo įmoką. Jos turi būti mokamos kiekvieną mėnesį.

Duomenys apie besimokančius kitų ES šalių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose taip pat gaunami automatiniu būdu ar šie asmenys, norėdami turėti teisę į nemokamą gydymą Lietuvoje, įpareigoti pateikti tai patvirtinančius dokumentus?

Besimokantys kitų ES šalių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose teritorinei ligonių kasai kiekvienais mokslo metais turi pateikti mokyklos išduotą pažymą ar dokumentą. Jame turi būti nurodyti studento asmens duomenys, patvirtinta, kad asmuo mokosi pagal nuolatinių studijų programą (dieninės studijos), taip pat turi būti nurodyti einamieji mokslo metai (pvz. 2013 – 2014 m. m.), arba einamųjų mokslo metų tiksli pradžia ir pabaiga.

Ką patartumėte dėl sveikatos draudimo tėveliams, auginantiems vaikus?

Valstybės lėšomis privalomuoju draudimu draudžiami vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vieną vaiką iki 8 metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų, taip pat slaugantis namuose neįgalų vaiką iki jam sukaks 18 metų arba jau sulaukusį pilnametystės vaiką, jeigu jis pripažintas nedarbingu iki 24 metų arba pripažintas nedarbingu iki 26 metų dėl ligų atsiradusių iki 24 metų, arba jam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Kuris draudžiamas valstybės lėšomis, tėtis ar mama, nusprendžia patys tėvai ir kreipiasi į teritorinę ligonių kasą dėl sveikatos draudimo patvirtinimo draudžiamųjų registre.

Valstybės lėšomis taip pat draudžiamos ir nedirbančios nėščios moterys 70 dienų iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo. Šios moterys arba jų atstovai taip pat turi atvykti į teritorinę ligonių kasą, pateikti pažymą, patvirtinančią 28 savaičių nėštumą, kurios pagrindu registre padaromas sveikatos draudimą valstybės lėšomis patvirtinantis įrašas.

Dažnai jauniems žmonėms, išvykus dirbti į kitas Europos Sąjungos šalis, iškyla klausimų apie sveikatos draudimą. Ką jie turėtų žinoti?

Išvykstant iš Lietuvos ilgesniam nei pusės metų laikotarpiui gyventi į kitą šalį, privaloma deklaruoti išvykimą iš Lietuvos. Išvykimą deklaravęs asmuo nėra Lietuvos gyventojas, todėl negali būti draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu ir neturi mokėti įmokų. Atvykus gyventi į bet kurią kitą valstybę, galite kreiptis į jos kompetentingas įstaigas, administruojančias valstybinį sveikatos draudimą, ir išsiaiškinti, ką privalu įvykdyti, kad būtų draudžiamas gyvenamojoje šalyje. Nepamirškite sužinoti, ką garantuoja šis sveikatos draudimas.

Aktualu žinoti – kol asmuo nedeklaravęs išvykimo iš Lietuvos, jis yra šalies gyventojas ir privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Ką turėtų žinoti dirbantys kitose šalyse Lietuvos piliečiai atvykę paviešėti ar sugrįžę gyventi į Lietuvą?

Laikinai grįždami į Lietuvą Lietuvos piliečiai, kaip ir kitų ES šalių gyventojai, atvykdami laikinai paviešėti Lietuvoje, privalo šalies, kurioje gyvena, dirba, moka mokesčius, ir kurioje apdrausti sveikatos draudimu, kompetentingoje įstaigoje pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ją pateikus gydymo įstaigai Lietuvoje, bus suteikta nemokama būtinoji medicinos pagalba.

Grįžus nuolat gyventi į Lietuvą svarbu nepamiršti deklaruoti gyvenamosios vietos Lietuvoje ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Privalomuoju sveikatos draudimu reikia rūpintis, kad susirgus už gydymo paslaugas nereikėtų mokėti patiems. Turite klausimų, apsilankykite Kauno teritorinės ligonių kasos interneto svetainėje www.ktlk.lt arba kreipkitės bendruoju numeriu 8 700 8 88 88.

                                                                  Kalbėjosi Veronika Pečkienė

                                                                   Kauno teritorinės ligonių kasos

                                                                   vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene

Skip to content