Menu Close

Informacija planuojantiems remontuoti būstą

              Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 13B-560 patvirtintos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės. Jos parengtos vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašu. Triukšmo valdymo įstatymas įpareigoja triukšmo šaltinių valdytojus, planuojančius atlikti statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, apie tai pranešti savivaldybės institucijoms.

Gyventojai, gyvenamosiose vietovėse planuojantys statybos, remonto, montavimo, griovimo darbus, kurių metu bus naudojami triukšmo šaltiniai, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios Jonavos r. savivaldybės administracijos Remonto ir statybos skyriaus vyresniajam specialistui Valdui Rėklaičiui (tel. (8 349) 509 66) raštu, paštu ar el. paštu valdas.reklaitis@jonava.lt pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodoma:

  1. triukšmo šaltinių naudojimo vieta (adresas),
  2. numatomų atlikti darbų apimtys,
  3. darbų pobūdis,
  4. numatomi naudoti triukšmo šaltiniai (grąžtai, šlifavimo mašinos, pneumatiniai kaltai ir pan.),
  5. triukšmo šaltinių valdytojai (būsto savininko anketiniai duomenys ir pan.),
  6. darbų atlikimo terminas.

Triukšmo šaltinis – tai bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą. Triukšmo šaltinio valdytojas – tai triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

Atkreipiame dėmesį, kad, nepateikus nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant sustabdyti.

Asmenys, vykdantys statybos, remonto, kitus darbus gyvenamosiose vietovėse ir naudojantys triukšmo šaltinius bei apie tai nepranešę Jonavos r. savivaldybės administracijai, bus  baudžiami nuo 50 iki 300 eurų.

 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus inf.

 

Skip to content