Menu Close

Evakuacija, pirmoji pagalba ir sporto renginys Bukonių pagrindinėje mokykloje

Jonavos visuomenės sveikatos biuro specialistės, dirbančios mūsų mokykloje Livijos Griniovos ir kūno kultūros bei žmogaus saugos mokytojo Dainiaus Bisigirsko iniciatyva mokykloje vyko kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos diena „Evakuacija, pirmoji pagalba ir sportas”. Dienos veiklos tikslas – supažindinti moksleivius su greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės tarnybos ir policijos darbu, turiningu ir saugiu laisvalaikio leidimu.

Mokiniai stebėjo ir analizavo video medžiagą apie civilinę saugą, gaisrus, elgesį miške, prie vandens. Po video filmų apie pagalbos tarnybų darbą peržiūros, mokiniai aptarė policininko, mediko ir gaisrininko profesijų ypatumus, diskutavo, kokios charakterio savybes būtina ugdytis norint dirbti šių sričių darbuotojais. 1-10 klasių mokiniai, konsultuojami mokytojų, piešė piešinius, kūrė žmonėms teikiančių pagalbą tarnybų logotipus, saugumą skatinančias reklamas, šūkius ir… staiga pasigirdo pavojaus sirenų kaukimas… Vietoje skambučio iš pamokos pasigirdo informacija apie mokykloje kilusį gaisrą ir būtinybę evakuotis iš mokyklos. Visi mokykloje buvę asmenys evakuavosi ir susirinko mokyklos stadione. Skubiai atvykę specialiosios tarnybos ėmėsi veiksmų: Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai „gelbėjo“ mokinį iš II aukšto, kuris „nesuspėjo“ išeiti iš mokyklos evakuacijos metu, Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties medikai „teikė pirmąją medicininę pagalbą“ sužeistajam, „iššokusiam“ iš II aukšto, Kauno AVPK Jonavos policijos komisariato darbuotojai aiškinosi situaciją ir „ieškojo“ mokyklos „padegėjo“. Visų tarnybų darbuotojų operatyvaus darbo ir suderintų veiksmų dėka, situacija mokykloje buvo stabilizuota.

  

Specialiųjų tarnybų darbuotojai mokė mokyklos mokinius, mokytojus ir darbuotojus, kaip elgtis susidarius ekstremaliai situacijai mokykloje, vyko praktiniai saugaus elgesio mokymai. Visų trijų pagalbą žmonėms teikiančių tarnybų darbuotojai supažindino su savo profesinės veiklos ypatumais, priemonėmis, įranga, teikė patarimus. Mokiniai dalyvavo estafetėse „gelbėdami“ šuniuką iš medžio, „teikdami“ pirmąją medicinos pagalbą sužeistiesiems, „pristatydami“ gesintuvus į reikiamą vietą, „pašalindami“ transporto priemonę iš nelaimės vietos, saugaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo mokėsi futbolo turnyre „Būk saugus“.

Nuoširdžiai dėkojame specialiųjų tarnybų vadovams ir darbuotojams, sudariusiems galimybę mūsų mokyklos mokiniams, mokytojams ir darbuotojams praktiškai mokytis saugaus elgesio ekstremaliose situacijoje, už nuoširdų nuolatinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

      

Dalia Autukienė
Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos
direktorės pavaduotoja ugdymui

Skip to content