Menu Close

Dėl mokymo veiklos laikino sustabdymo

  Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-2014-01 laikinai sustabdomas privalomasis pirmosios pagalbos mokymas, privalomasis higienos įgūdžių mokymas ir privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“.

Skip to content