Menu Close

Apie Jonavos rajono poilsio zonų vandenį

Į atvirus vandens telkinius iš aplinkos gali patekti įvairios cheminės medžiagos taip pat žarnyno grupės (vidurių šiltinės, choleros, dizenterijos ir kt.) bei virusinių (poliomielito, infekcinio hepatito ir kt.) ir kitų užkrečiamųjų ligų sukėlėjai. Taip pat per vandenį į žmogaus organizmą gali patekti kirmėlių kiaušinėliai, maudantis užterštame vandenyje padidėja tikimybė susirgti ausų, akių ir odos infekcinėmis ligomis. Siekiant sumažinti riziką rizika susirgti per vandenį plintančiomis žarnyno, odos, ausų, akių infekcijomis, odos alerginėmis ligomis, gyventojams rekomenduojame maudytis tiktai nuolat stebimuose ir gerai žinomuose paplūdimiuose, kuriuose vandens kokybė yra gera ir nuolat tiriama. Paplūdimių aplinkoje negalima plauti autotransporto priemonių, maudyti gyvūnų.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Jonavos rajono savivaldybės administracijos užsakymu, maudymosi sezono metu kas dvi savaites atlieka Jonavos rajono maudymosi vietų vandens tyrimus. Jonavos rajone yra 9 poilsio zonos: Neries ir Šventosios upių, Varnutės, Žeimių, Šveicarijos, Užusalių, Beržų ir Taurostos tvenkinių bei Zatyšių karjero ir jose yra pastoviai atliekama vandens kokybės stebėsena. Vandens kokybė nustatoma tiriant vandens fizines, chemines ir mikrobiologines savybes. Svarbiausias vandens tyrimų tikslas – sistemingai stebėti ir analizuoti Jonavos rajono poilsio zonų vandens kokybę, siekti, kad ji atitiktų Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” numatytus reikalavimus, informuoti visuomenę apie vandens kokybę (internetu ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis).
Remiantis Jonavos savivaldybės Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyriaus pateiktais duomenimis, 2013 m. gauti tyrimų rezultatai parodė, kad vanduo visose poilsio zonose atitinka Lietuvos higienos normos HN 92: 2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” keliamus reikalavimus.
2012 m. tose pačiose poilsio zonose buvo ištirti 48 vandens ėminiai, iš kurių 3 (Taurostos tvenkinio) neatitiko šios normos reiklavimų.
Rajono gyventojai informuojami apie gautus rezultatus internetiniame tinklapyje adr. www.jonava.lt. Duomenys apie Jonavos rajono vandens kokybę yra skelbiami Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos mokymo ir ligų prevencijos tinklapyje adr. www.smlpc.lt.
Jei tiriamo poilsio zonose vandens taršos vertės viršytų HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” higienos normos reikalavimus, yra numatomi atlikti papildomi tyrimai ir imtis priemonių, siekiant apsaugoti besimaudančius nuo taršos poveikio.

Visuomenės sveikatos biuro
sveikatos stiprinimo specialistė
Rūta Pugačiauskienė

Skip to content