Menu Close

2023 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROJEKTO FINANSAVIMUI IŠ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ATRANKOS KONKURSUI

Konkurso organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Finansuojamos projekto veiklos sritys:

 1. užkrečiamųjų ligų prevencija;
 2. aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);
 3. burnos higiena ir sveikata;
 4. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
 5. fizinio aktyvumo skatinimas;
 6. lytinė sveikata;
 7. nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo);
 8. psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)
 9. sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.);
 10. visuomenės sveikatos stebėsena.

Konkurso pareiškėjai

Projektų paraiškas konkursui gali teikti Jonavos rajone registruotos bendruomeninės ir kitos nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, klubai, draugijos, viešosios įstaigos ir kt.), biudžetinės įstaigos, vykdančios neformalųjį vyresnio amžiaus žmonių švietimą.

Konkurso paraiškų pateikimas

Vienas pareiškėjas konkursui gali pateikti vieną projekto paraišką. Paraiška teikiama pasirinkus vieną iš būdų:

 1. pareiškėjas užantspauduotame voke privalo pateikti 1 paraiškos egzempliorių ir pridedamų dokumentų kopijas, patvirtintas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ant voko užrašyti „VISUOMENĖS SVEIKATOS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI“. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu arba pristatomi į Biurą, adresu Chemikų g. 136, Jonava. Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos (galioja pašto žymeklio data). Paraiška ir pridedamų dokumentų kopijos turi būti tvarkingai susegtos, puslapiai sunumeruoti;
 2. elektroniniu paštu info@jonavavsb.lt, laiško temos laukelyje nurodant programos pavadinimą – „VISUOMENĖS SVEIKATOS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI“, o užpildytą paraiškos formą (1 priedas) ir  pridedamus dokumentus  pateikiant visus kartu vienoje PDF rinkmenoje (faile).

Paraiškų pateikimo data

Projektų paraiškų pateikimo pradžia – 2023 m. gegužės 11 d.
Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d.

Kontaktai informacijai

Paraiškų teikimo klausimais konsultuojama el. p. info@jonavavsb.lt
Tel. informacijai – 8 675 19750

 

Skip to content