Menu Close

2013 metų Jonavos rajono gyventojų sveikatos rodikliai

Jonavos rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta demografinių procesų permainos nepalankia linkme. Remiantis Higienos instituto sveikatos informacijos centro (HI SIC) duomenimis, Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje 2010 metais gyveno 47 344, 2013 metais – 44 775 asmenys, t.y. kad vidutinis metinis gyventojų skaičius nuo 2010 iki 2013 metų sumažėjo 5,42 proc.

Gyventojų struktūra, pagal gyvenamąją vietą, Jonavos rajone nepakito ir beveik nesiskyrė nuo visos Lietuvos: mieste gyvenančžmonių skaičius buvo du kartus didesnis nei kaime. Pagal lytį, didesnę gyventojų dalį sudarė moterys. Pagal amžiaus grupes, didžiausią dalį sudarė 18–44 metų amžiaus gyventojai.

Gyventojų sveikatos būklę geriausiai atspindi vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (toliau VGT), rodanti, kiek išgyventų atitinkamais metais gimusiųjų žmonių karta jeigu nesikeistų socialinės ekonominės gyvenimo sąlygos, materialinis ir kultūrinis lygis, gyventojų sveikatos raštingumas. Dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ir mažėjančio gimstamumo kinta šalies demografinė struktūra, gausėja visuomenėje vyresnio amžiaus žmonių. Vidutinės gyvenimo trukmės rodiklius taip pat pagerino sumažėjęs mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų, nors ši priežastis išlieka tarp pagrindinių mirtingumo priežasčių. Nuo 2010 iki 2013 metų visoje Lietuvoje vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja, tačiau nerimą kelia išliekantis didelis vyrų (68,59 metai) ir moterų (79,53 metai) vidutinės gyvenimo trukmės skirtumas.

Kraujotakos sistemos ligos ir piktybiniai navikai yra dažniausia Jonavos rajono gyventojų mirties priežastis. 2013m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 775, nuo piktybinių navikų 250,1, dėl išorinių mirties priežasčių – 165,3gyventojai (100 000 gyv).

Ypač aukšti išorinėms mirties priežastims priskiriami nelaimingų atsitikimų rodikliai, kurių metu Jonavos rajone dažniau nukenčia vyrai nei moterys. Ypač aukšti mirtingumo rodikliai dėl šių priežasčių stebimi 45-64 m. gyventojų amžiaus grupėje, todėl tikslinga būtent į šią gyventojų kategoriją nukreipti esmines profilaktines priemones.

Gyventojų sergamumo analizė parodė, kad vaikai (0-17 m.) į ambulatorines sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi dažniau negu suaugusieji. Tuo tarpu suaugusiems (nuo 18 m.) naujų susirgimų užregistruota mažiau nei pusė visų užregistruotų susirgimų. Suaugusiųjų bendras sergamumas Jonavos rajone 2010-2013 m. išlieka didesnis negu Kėdainių rajone, Kauno apskrityje ir Lietuvoje.

Analizuojant gyventojų ligotumo situaciją, 2013 m. Jonavos rajone daugiausiai buvo užregistruota sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis t.y. – 34845,7 (100 000 gyv.), kraujotakos sistemos ligomis – 26635,7 (100 000 gyv.), bei jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis – 19783,6 (100 000 gyv.).

Kvėpavimo sistemos ligų struktūroje vyrauja ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos ir gripas. Didžiausias skaičius sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis buvo 0-17 m. amžiaus grupėje (65363,6 atv./100 000 vaikų). Kvėpavimo sistemos ligomis dažniau sirgo moterys nei vyrai. Kaimo gyvenvietėse šių ligų pasitaiko dažniau nei mieste. 0-17 m. amžiaus grupėje vyravo sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Vyresnių gyventojų amžiaus grupėse sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis mažėjo, o lėtinių apatinių kvėpavimo takų bei obstrukcinių plaučių ligų rodikliai – didėjo. Sergančiųjų astma didžiausias skaičius buvo 0-17 m. amžiaus grupėje. Lyginant 2010 – 2013 metus Jonavos rajone, sergančių astma skaičius išaugo 1,06 proc.

Kraujotakos sistemos ligų rodikliai Jonavos rajone per pastaruosius ketverius metus taip pat didėjo – didžiausi ligotumo rodikliai vyrauja 65 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų tarpe. Ligotumo kraujotakos sistemos ligomis struktūroje dominuoja: hipertenzinė liga, išeminė širdies liga, miokardo infarktas, cerebrovaskulinės ligos ir insultas. Analizuojant 2010 – 2013 m. mirtingumą nuo pagrindinių širdies kraujagyslių sistemos ligų, Jonavos rajono moterų mirtingumo rodikliai nuo išeminės širdies ligos yra didesni nei vyrų, tačiau 2013 m. šie rodikliai buvo žemesni nei 2012 m. Mirusių nuo miokardo infarkto vyresnio amžiaus vyrų grupėje mirtingumas 2013 metais buvo 2 kartus didesnis nei 2010. Analizuojant gyventojų mirtingumą nuo insulto, matomas ryškus rodiklių didėjimas, ypač 65 m. ir vyresnių žmonių grupėje.

Jonavos rajono vyrų mirtingumo rodikliai 2013 metais nuo piktybinių navikų (ypač nuo skrandžio), buvo aukštesni nei moterų, bet bendri mirtingumo rodikliai dėl šios priežasties, buvo šiek tiek žemesni nei 2012 metais.

Psichikos sveikatos problemą atspindi alkoholio, psichoaktyvių medžiagų vartojimas, didelis savižudybių skaičius. Per pastaruosius ketverius metus Jonavos rajono gyventojų sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais rodikliai didėjo, ypač 65 ir vyresnių žmonių tarpe. Ypatingai aukšti rodikliai susiję su alkoholio vartojimu vyru tarpe, kurie yra net 4 kartus didesni nei moterų. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir savižudybių rodikliai vyrų tarpe net 3 kartus didesni nei moterų.

Analizuojant sergamumą tuberkulioze, Jonavos rajone nuo 2010 m. iki 2013 m., buvo užregistruota mažiau atvejų. 2013 metų Jonavos rajone dėl šios priežasties mirė 17 vyrų ir 8 moterys. Dauguma mirusių nuo tuberkuliozės buvo darbingo amžiaus žmonės.

2013 metais rajone užregistruota 58 Laimo ligos atvejai, 10 erkinio encefalito atvejų, 5 salmoneliozės atvejai, 10kampilobakteriozės atvejų, 3 jersiniozės atvejai, 1 atvejis meningokokinės infekcijos (Užkrečiamų ligų ir AIDS centro duomenys).

2013 m. SVEIDROS duomenimis, Jonavos rajono savivaldybės ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose prisiregistravę 627,7 (100 gyv.) vaikai. Jų tarpe daugiausiai diagnozuota kvėpavimo sistemos ligų, akių ligų, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligų. Lyginant Jonavos rajono vaikų sergamumą su Kėdainių rajono vaikų sergamumu, pastebėta, kad kvėpavimo ir virškinimo sistemos, akių ligos sergamumo atvejų skaičius Jonavos rajono vaikų tarpe buvo mažesnis. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis sergančių vaikų skaičius Jonavos rajone buvo panašus lyginant Kėdainių rajoną, Kauno apskritį ir Lietuvą.

Vienas iš pagrindinių Lietuvos sveikatos programos tikslų yra sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdant ligų prevenciją, mažinant sergamumą ir mirtingumą. Jonavos rajone yra įgyvendinamos šešios prevencinės programos, finansuojamos privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Keturios jų yra skirtos onkologinių susirgimų prevencijai ir profilaktikai, viena širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai, bei vaikams skirta krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis prevencinė programa.

Nepakankamas ir nereguliarus Jonavos rajono gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose, mažos patikrų apimtys yra pagrindinės priežastys, dėl kurių sergamumo onkologinėmis, kraujotakos sistemos ligomis pokyčiai bus pastebėti po kelerių metų.

Ir tik pačių asmenų noras ir dalyvavimas profilaktinėse programose gali ženkliai sumažinti mirčių riziką ir suteikti galimybę išlikti sveikiems.

 

Livija Griniova

visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

2013 metų Jonavos rajono gyventojų sveikatos rodikliai

 

Jonavos rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta demografinių procesų permainos nepalankia linkme. Remiantis Higienos instituto sveikatos informacijos centro (HI SIC) duomenimis, Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje 2010 metais gyveno 47 344, 2013 metais – 44 775 asmenys, t.y. vidutinis metinis gyventojų skaičius nuo 2010 iki 2013 metų sumažėjo 5,42 proc.

Gyventojų struktūra, pagal gyvenamą vietą, Jonavos rajone nepakito ir beveik nesiskyrė nuo visos Lietuvos: mieste gyvenanč žmonių skaičius buvo du kartus didesnis nei kaime. Pagal lytį, didesnę gyventojų dalį sudarė moterys. Pagal amžiaus grupes, didžiausią dalį sudarė 18–44 metų amžiaus gyventojai.

Gyventojų sveikatos būklę geriausiai atspindi vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (toliau –  VGT), rodanti, kiek išgyventų atitinkamais metais gimusiųjų žmonių karta, jeigu nesikeistų socialinės – ekonominės gyvenimo sąlygos, materialinis ir kultūrinis lygis, gyventojų sveikatos raštingumas. Dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ir mažėjančio gimstamumo kinta šalies demografinė struktūra, gausėja visuomenėje vyresnio amžiaus žmonių. Vidutinės gyvenimo trukmės rodiklius taip pat pagerino sumažėjęs mirtingumas nuo širdies ir kraujagysl ligų, nors ši priežastis  išlieka tarp pagrindinių mirtingumo priežasčių. Nuo 2010 iki 2013 metų visoje Lietuvoje vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja, tačiau nerimą kelia išliekantis didelis vyrų (68,59 metai) ir moterų (79,53 metai) vidutinės gyvenimo trukmės skirtumas.

Kraujotakos sistemos ligos ir  piktybiniai navikai yra dažniausia Jonavos rajono gyventojų mirties priežastis. 2013 m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 775,  nuo piktybinių navikų 250,1, dėl išorinių mirties priežasč 165,3 gyventojai (100 000 gyv).

Ypač aukšti išorinėms mirties priežastims priskiriami nelaimingų atsitikimų rodikliai, kurių metu Jonavos rajone dažniau nukenčia vyrai nei moterys. Ypač aukšti mirtingumo rodikliai dėl šių priežasčių stebimi 45-64 m. gyventojų amžiaus grupėje, todėl tikslinga būtent į šią gyventojų kategoriją nukreipti esmines profilaktines priemones.

Gyventojų sergamumo analizė parodė, kad vaikai (0-17 m.) į ambulatorines sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi dažniau negu suaugusieji. Tuo tarpu suaugusiems (nuo 18 m.) naujų susirgimų užregistruota mažiau nei pusė visų užregistruotų susirgimų. Suaugusiųjų bendras sergamumas Jonavos rajone 2010-2013 m. išlieka didesnis negu Kėdainių rajone, Kauno apskrityje ir Lietuvoje.

Analizuojant gyventojų ligotumo situaciją, 2013 m. Jonavos rajone daugiausiai buvo užregistruota sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis t.y. – 34845,7 (100 000 gyv.), kraujotakos sistemos ligomis – 26635,7 (100 000 gyv.), bei jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis – 19783,6 (100 000 gyv.).

Kvėpavimo sistemos ligų struktūroje vyrauja ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos ir gripas. Didžiausias skaičius sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis buvo 0-17 m. amžiaus grupėje (65363,6 atv./100 000 vaikų). Kvėpavimo sistemos ligomis dažniau sirgo moterys nei vyrai. Kaimo gyvenvietėse šių ligų pasitaiko dažniau nei mieste. 0-17 m. amžiaus grupėje vyravo sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Vyresnių gyventojų amžiaus grupėse sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis mažėjo, o lėtinių apatinių kvėpavimo takų bei obstrukcinių plaučių ligų rodikliai – didėjo. Sergančiųjų astma didžiausias skaičius buvo 0-17 m. amžiaus grupėje. Lyginant 2010 – 2013 metus Jonavos rajone, sergančių astma skaičius išaugo 1,06 proc.

Kraujotakos sistemos ligų rodikliai Jonavos rajone per pastaruosius ketverius metus taip pat didėjo – didžiausi ligotumo rodikliai vyrauja  65 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų tarpe. Ligotumo kraujotakos sistemos ligomis struktūroje dominuoja: hipertenzinė liga, išeminė širdies liga, miokardo infarktas, cerebrovaskulinės ligos ir insultas. Analizuojant 2010 – 2013 m. mirtingumą nuo pagrindinių širdies kraujagyslių sistemos ligų, Jonavos rajono moterų mirtingumo rodikliai nuo išeminės širdies ligos yra didesni nei vyrų, tačiau 2013 m. šie rodikliai buvo žemesni nei 2012 m. Mirusių nuo miokardo infarkto vyresnio amžiaus vyrų grupėje mirtingumas 2013 metais buvo 2 kartus didesnis nei 2010. Analizuojant gyventojų mirtingumą nuo insulto, matomas ryškus rodiklių didėjimas, ypač 65 m. ir vyresnių žmonių grupėje.

Jonavos rajono vyrų mirtingumo rodikliai 2013 metais nuo piktybinių navikų (ypač nuo skrandžio),  buvo  aukštesni nei moterų, bet bendri mirtingumo rodikliai dėl šios priežasties, buvo šiek tiek žemesni nei 2012 metais.

Psichikos sveikatos problemą atspindi alkoholio, psichoaktyvių medžiagų vartojimas, didelis savižudybių skaičius. Per pastaruosius ketverius metus Jonavos rajono gyventojų sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais rodikliai didėjo, ypač 65 ir vyresnių žmonių tarpe. Ypatingai aukšti rodikliai susiję su alkoholio vartojimu vyru tarpe, kurie yra net 4 kartus didesni nei moterų. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir savižudybių  rodikliai vyrų tarpe net 3 kartus didesni nei moterų.

Analizuojant sergamumą tuberkulioze, Jonavos rajone nuo 2010 m. iki 2013 m., buvo užregistruota mažiau atvejų. 2013 metų Jonavos rajone dėl šios priežasties mirė 17 vyrų ir 8 moterys. Dauguma mirusių nuo tuberkuliozės buvo darbingo amžiaus žmonės.

2013 metais rajone užregistruota 58 Laimo ligos atvejai, 10 erkinio encefalito atvejų, 5 salmoneliozės atvejai, 10 kampilobakteriozės atvejų, 3 jersiniozės atvejai, 1 atvejis meningokokinės infekcijos (Užkrečiamų ligų  ir AIDS centro duomenys).

2013 m. SVEIDROS duomenimis, Jonavos rajono savivaldybės ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose prisiregistravę 627,7 (100 gyv.) vaikai. Jų tarpe daugiausiai diagnozuota kvėpavimo sistemos ligų, akių ligų, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligų. Lyginant Jonavos rajono vaikų sergamumą su Kėdainių rajono vaikų sergamumu, pastebėta, kad  kvėpavimo ir virškinimo sistemos, akių ligos sergamumo atvejų skaičius Jonavos rajono vaikų tarpe buvo mažesnis. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis sergančių vaikų skaičius Jonavos rajone buvo panašus lyginant Kėdainių rajoną, Kauno apskritį ir Lietuvą.

Vienas iš pagrindinių Lietuvos sveikatos programos tikslų yra sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdant ligų prevenciją, mažinant sergamumą ir mirtingumą. Jonavos rajone yra įgyvendinamos šešios prevencinės programos, finansuojamos privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Keturios jų yra skirtos onkologinių susirgimų prevencijai ir profilaktikai, viena širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai, bei vaikams skirta krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis prevencinė programa.

Nepakankamas ir nereguliarus Jonavos rajono gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose, mažos patikrų apimtys yra pagrindinės priežastys, dėl kurių sergamumo onkologinėmis, kraujotakos sistemos ligomis pokyčiai bus pastebėti po kelerių metų.

Ir tik pačių asmenų noras ir dalyvavimas profilaktinėse programose gali ženkliai sumažinti mirčių riziką ir suteikti galimybę išlikti sveikiems.

 

Livija Griniova

visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

Skip to content