Galvojama, kad sėkmė ateina pas tuos, kurie anksti keliasi. Netiesa, sėkmė aplanko tuos, kurie atsikelia geros nuotaikos. (Marselis Ašaras) Išsaugoti, tai kas įgyta – ne mažesnis menas, negu tai įgyti. (Ovidijus)

PRIVALOMAS PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS IR PRIVALOMAS MOKYMAS APIEalkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikĮ žmogaus sveikatai

Vykdomas nuo 2011 m. gegužės 5 d. Įstaiga šiai veiklai turi licenciją. Dėstytojai, vedantys šiuos mokymus, turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro išduotus pažymėjimus.

        Organizuojant mokymus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymu patvirtintais mokymo planais ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu  Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ nustatytais įkainiais (ir jo pakeitimais).

Mokymai vykdomi pagal įstaigų ir organizacijų pateiktas paraiškas. 

Kreiptis Rūta Pugačiauskienė,  tel. 8 684 13389, el. p. ruta.pugaciauskiene@jonavavsb.lt

MOKĖJIMO KVITO PAVYZDYS

Mokėjimo paskirtis   Atsiskaitymas už mokamas paslaugas.

Gavėjas                      Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

                                  AB DnB NORD bankas, AS LT 394010043900666500

 

ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS MOKYMAS,

PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS, MOKYMO PROGRAMŲ KODAI IR MOKYMO PERIODIŠKUMAS

 

Profesijų (veiklos sričių) kodai

Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai

Mokymo programos kodas/ mokymo trukmė

(akademinėmis valandomis)

Mokymo periodiškumas Paslaugos kaina/ eurais
PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMA
007, 008, 009, 010, 011, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa HB Prieš pradedant dirbti/neterminuota 5,0
007 Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas

HB, H1,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14, 0
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

HB, H2,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14, 0
009 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

HB, H3,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14, 0
010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

HB, H4,

 8 val.

Prieš pradedant dirbti 14, 0
011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

HB, H5,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14, 0
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

HB, H6,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14, 0
018 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

HB, H1,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14, 0
021 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines)
Maisto tvarkymą organizuojantys darbuotojai, padalinių, pamainų vadovai ir technologai

HB, H10,

12 val.

Prieš pradedant dirbti 17, 0
H10 Kas penkeri metai 12,0
Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

HB, H10,

12 val.

Prieš pradedant dirbti 17, 0

H10,

10 val.

Kas dveji metai 12,0
022 Švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas; asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra

HB, H11,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 14, 0
PRIVALOMOJO PIRMOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMA
006 Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje)

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
007

Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas,

pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas

PP ,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
009 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
012 Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
015

Visų motorinių transporto priemonių,

išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Dirbant – kas penkeri metai 8,0
016 AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai

PP,

8 val.

Prieš pradedant vairuoti 10,0
017 Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
018 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

PP,

8 val.

Prieš pradedant dirbti 10,0

PT,

4 val.

Kas penkeri metai 8,0
ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS MOKYMAS, DĖL PAŽEIDIMO ESANT NEBLAIVIAM ARBA APSVAIGUSIAM NUO ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ
026 Transporto priemonių vairuotojai, orlaivio įgulos nariai, orlaivių techninę priežiūrą atliekantys asmenys, skrydžių vadovai, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidę asmenys, laivų vairuotojai ir tam tikras pareigas jūrų laive einantys asmenys, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

A1,

4 val.

Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti 20,0
  Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5, 0
  Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3, 0
           

Pastaba.  Kai įstaiga dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kiekį, įstaigos vadovo sprendimu gali būti taikoma iki 20 procentų nuolaida. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-712, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09013).

 

INFORMACIJA KLIENTUI
(mokymų temos)

Apie privalomųjų higienos įgūdžių mokymų temas

 

Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas, Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus.

Daugiau informacijos.

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

Daugiau informacijos.

Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

Daugiau informacijos.

Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

Daugiau informacijos.

Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

Daugiau informacijos.

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

Daugiau informacijos.

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines)

Daugiau informacijos.

Švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas; Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra

Daugiau informacijos.

Apie privalomojo pirmos pagalbos mokymo temas

 

Pagrindinė pirmos pagalbos mokymo programa (PP)

Daugiau informacijos.

Tęstinė pirmos pagalbos mokymo programa (PT)

Daugiau informacijos.

Apie  alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai programą (A1)

Daugiau informacijos

 

SVEIKATOS ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ ATESTAVIMO TVARKA

Žinių ir įgūdžių įvertinimas

Teorinių žinių testai sudaromi iš 20 klausimų, atsitiktinai pasirinktų iš ne mažiau kaip 100 klausimų, parengtų mokymų vykdytojo. Teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų  klausimų.

Privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymų praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis, atsitiktinai pasirinkta iš ne mažiau kaip 30 užduočių, parengtų mokymo vykdytojo. Praktinės užduoties atlikimas vertinamas teigiamai teisingai atlikus pateiktą užduotį.

Išlaikiusiems teorinių žinių testą, o privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo atveju – ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, išduodami  Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai.

Taip pat vykdomas asmenų, pasirengusių savarankiškai, išskyrus asmenis, kuriems privalomas mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, ar baigusių privalomojo mokymo kursus, teorinių žinių ir įgūdžių atestavimas.

Daugiau informacijos tel. 8 684 13389, el. p. ruta.pugaciauskiene@jonavavsb.lt

 

Ina Osauskienė

Jonavos rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro direktorė

2017 m. gruodžio 12 d.

LIEPA, 2018
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pagalba telefonu